HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII – NIỀM TIN, TƯƠNG LAI VÀ PHÁT TRIỂN

TÂM BÌNH
Hội nghị BCH TW 9
Hội nghị BCH TW Lần thứ 9, Khóa XII, ảnh internet
Trong hai ngày 25 và 26/12/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp để thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề: lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, theo quy định; về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết, từ sau Hội nghị Trung ương 8, đến Hội nghị Trung ương 9 khóa XII; xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ. cụ thể những nội dung như sau:      
Thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 21 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII theo quy định.
Thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 205 đồng chí để Bộ Chính trị xem xét, quyết định quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo thẩm quyền.
Thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ.
Thứ tư, Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018; giao Bộ Chính trị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đạt được của năm 2018, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.              
Như vậy, có thể nói Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã mang lại niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân, thể hiện ý chí quyết tâm xây dựng và bảo vệ đất nước. Kết quả Hội nghị là sự khẳng định đanh thép nhất về làm trong sạch đội ngũ cán bộ, về quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong cuộc chiến chống tham nhũng và về xây dựng phát triển đất nước trong tình hình hiện nay. Niềm tin, sự đoàn kết của nhân dân chưa bao giờ lớn mạnh như thế và qua kết quả Hội nghị TW 9 nó lại tăng lên gấp bội. Dân tin vào Đảng, Nhà nước vào đường lối xây dựng đất nước, vào công tác cán bộ và đặc biệt là công tác loại bỏ “con sâu” trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Niềm tin, tương lai và phát triển là những cụm từ đầy đủ nhất để nói về lòng dân sau Hội nghị TW9, Khóa XII. Và đó là điểm bắt đầu của một giai đoạn phát triển bền vững của đất nước Việt Nam – sánh vai với cường quốc năm châu, xây dựng vững chắc vị thế trên trường quốc tế.

                                                                                   

8 nhận xét:

 1. Với những việc làm như đã nêu trên Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã mang lại niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân, thể hiện ý chí quyết tâm xây dựng và bảo vệ đất nước. những việc làm này cần được phát huy và tích cực có những phương hướng mới để thích nghi mới trong tình hình của đất nước và thể giới.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Một hội nghị thành công cũng cho thấy được sự đoàn kết, đồng thuận trong nội bộ cũng như sẽ mở ra các phướng hướng để phát triển định hướng mới giúp đất nước đi lên trong quá trình hội nhập quốc tế.

   Xóa
 2. Một Hội nghị TW9 , khóa XII thành công đã đánh dấu cho việc Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh . Trong đó sự khẳng định đanh thép nhất về làm trong sạch đội ngũ cán bộ, về quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong cuộc chiến chống tham nhũng và về xây dựng phát triển đất nước trong tình hình hiện nay là cái cốt lõi nhất của kỳ hội nghị này. Hi vọng sau kỳ hội nghị này , Đảng sẽ có những kế hoạch , chính sách để phát triển đất nước nhiều hơn nữa!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Về cơ bản hội nghị này cho ta thấy được kết quả cũng như lộ trình tiếp theo trong công tác cán bộ ở cấp cao, phương hướng để phát triển, một kỳ họp đem lại nhiều kết quả hứa hẹn sẽ tạo động lực để phát triển toàn diện trong bộ máy nhà nước

   Xóa
 3. Phải nhận thấy rằng đảng ta đang rất tích cực trong việc thực hiện vai trò của mình, làm trong sạch nội bộ, củng cố lòng tin của nhân dân, tin rằng những bước đi trong thời gian tới sẽ đưa đất nước đến những thành công mới.

  Trả lờiXóa
 4. Nhìn vào người đứng đầu của đảng là chúng ta thêm hi vọng về một cuộc cách mạng lớn quét sạch đám tham nhũng làm trong sạch nội bộ để đất nước ngày một phát triển, mong rằng bác luôn khỏe mạnh để đồng hành cùng dân tộc

  Trả lờiXóa
 5. niềm tin đã trở lại, đó là câu mà rất nhiều người dân Việt Nam đã nói. Họ thấy cảm thấy sự công bằng, sự bình an và cả sự quyết liệt trong đó.

  Trả lờiXóa
 6. Có trong sạch đội ngũ thì mới vững tâm để tiến về phía trước được, một cỗ xe không thể vận hành tốt trên quãng đường dài khi mà các bộ phận bên trong còn lỏng lẻo, không nhịp nhàng thậm chí gây ảnh hưởng cho nhau được

  Trả lờiXóa

| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"