25, 26/3/2017: LINH MỤC ĐẶNG HỮU NAM KÍCH ĐỘNG GIÁO DÂN KÉO LÊN TRỤ SỞ UBND HUYỆN QUỲNH LƯU

Xung quanh công văn số 333/UBND-NV, "về việc dừng các hoạt động tôn giáo không đúng quy định pháp luật" ngày 17/03/2017 UBND huyện Quỳnh Lưu. Lợi dụng việc văn bản có dùng sai hai từ "làm lễ" ở dòng đầu tiên của văn bản (theo đó, chỉ có chức sắc (Linh mục) mới được làm lễ, giáo dân không được làm lễ), Nguyễn Năng Tĩnh (một giáo viên người Công giáo đang giảng dạy tại trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An) đã viết trên Fb như sau:
Stt của FB Nguyễn Năng Tĩnh (nguồn: FB).
"Thân gửi các bạn trẻ, giới trẻ Giáo hạt Thuận Nghĩa, ngày 17/03/2017 UBND huyện Quỳnh Lưu ra văn thư số 333/UBND-NV, "về việc dừng các hoạt động tôn giáo không đúng quy định pháp luật".
Xét thấy chủ nhật tuần này ngày 26/03/2017 nhiều người trong chúng ta cần phải đi lễ ở Giáo xứ khác vì công việc riêng không thể tham dự thánh lễ tại giáo xứ quê nhà. Vậy để được đi lễ tại Giáo xứ khác mời các anh chị em đúng 7 giờ 30 sáng thứ 7 ngày 25/03 có mặt tại UBND huyện Quỳnh Lưu để xin và đăng ký được đi lễ ở Giáo xứ khác, ngoài ra những ai không thuộc Giáo hạt Thuận Nghĩa vì lý do cá nhân phải tham dự thánh lễ tại bất kỳ một Giáo xứ nào ở hạt Thuận Nghĩa vào thời gian đó cũng tập trung về UBND huyện để xin đi lễ vào sáng chủ nhật ngay 26/03/2017.
Sau thánh lễ sáng chủ nhật 26/03/2017 đề nghị ông Hồ Ngọc Dũng giải thích những hoạt đọng tôn giáo nào không đúng quy định pháp luật như công văn số 333/UBND-NV. Và nếu thấy công văn 333/UBND-NV vi phạm quyền tự do tín ngưỡng thì chúng ta tiếp tục tập trung về UBND huyện Quỳnh Lưu đề nghị ông Hồ Ngọc Dũng giải về văn thư số 333/UBND-NV, Ông Hồ Ngọc Dũng không giải thích được thì văn thừ đó vi phạm pháp luật. Và như vậy chúng ta tiếp tục đề nghị ông Hồ Ngọc Dũng xin lỗi người dân (vì văn thư vi phạm pháp luật), nếu ông vẫn cố tình bảo thủ chúng ta đề nghị ông từ chức, nếu ông không từ chức thì đề nghị chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu phế truất ông Dũng. Và chỉ khi nào có kết quả chúng ta mới ra về". 

Không hiểu có phải do stt này không nhưng lễ tối ngày 23/3/2017 tại nhà thờ giáo xứ Phú Yên, Linh mục Quản xứ Đặng Hữu Nam đã tuyên bố sẽ tổ chức cho giáo dân kéo lên Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) vào hai ngày 25, 26/3/2017 để chất vấn cơ quan này liên quan công văn số 333/UBND - NV và để xin đi lễ vào sáng chủ nhật ngay 26/03/2017. Dự kiến sẽ có khoảng 1000 giáo dân xứ Phú Yên tham gia hoạt động này. Hiện có thông tin cho hay, Linh mục đang kêu gọi giáo dân các giáo xứ lân cận như Mành Sơn, Lộc Thủy, Vĩnh Yên và Song Ngọc cùng tham gia! Nhiều đối tượng chống đối từ bên ngoài cũng có mặt tại đây để hiệp sức cùng Linh mục Nam và giáo dân xứ Phú Yên trong trò lố để bày trò kiếm chác tiền từ bên ngoài gửi về này (Một nguồn tin đáng tin cậy cho hay). 
Để giúp cho dư luận nhìn rõ hơn về chân tướng sự việc, xin được nói rõ hơn về nội dung công văn số 333/UBND – NV ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu. 
Theo đó, trong công văn này, Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã trích dẫn Điều 11, Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo để khuyến cáo Linh mục trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu (trong đó có Linh mục Nam) về việc phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký với chính quyền nếu thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo ngoài phạm vi phụ trách hoặc không phải cơ sở tôn giáo và chỉ được UBND cấp huyện chấp thuận thì mới được thực hiện. Điều luật này cụ thể như sau: 
“1. Chức sắc, nhà tu hành được thực hiện lễ nghi tôn giáo trong phạm vi phụ trách, được giảng đạo, truyền đạo tại các cơ sở tôn giáo.
2. Trường hợp thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo ngoài quy định tại khoản 1 Điều này phải có sự chấp thuận của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) nơi thực hiện.
Điều 11 được hiểu cụ thể như sau: Ví dụ một Linh mục được Tòa Giám mục 01 Giáo phận và chính quyền chấp thuận làm quản xứ Phú Yên. Theo quy định Linh mục X chỉ được thực hiện các lễ nghi lễ nghi tôn giáo trong phạm vi phụ trách (nghĩa là đối với cơ sở tôn giáo do mình làm đại diện pháp nhân và với thành phần tham dự là giáo dân trong giáo xứ do mình coi sóc). Trường hợp thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo ngoài phạm vi phụ trách hoặc không phải cơ sở tôn giáo thì Linh mục X sẽ phải có tờ trình đề nghị và được UBND cấp huyện chấp thuận thì mới được thực hiện. 
Việc Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu có công văn khuyến cáo trước khi cuộc lễ diễn ra 02 ngày xuất phát từ việc có thông tin cho rằng: Ở cuộc lễ ngày 19/3/2017 tại giáo xứ Song Ngọc, ngoài sự tham gia của giáo dân xứ Song Ngọc thì còn có sự tham gia của giáo dân 04 giáo xứ khác là Phú Yên, Mành Sơn, Cẩm Trường và Vĩnh Yên. Mặt khác, nhận thấy hoạt động này vì thế đã vượt quá phạm vi phụ trách của Linh mục quản xứ Song Ngọc và đây không phải là sinh hoạt tôn giáo được đăng ký trong chương trình hàng năm với chính quyền của giáo hội (thuộc phạm vi điều chỉnh của khoản 2, Điều 11 - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo). Nội dung công văn vì thế hướng tới mục đích yêu cầu các Linh mục liên quan trên địa bàn thực hiện đúng quy định trước khi tổ chức cuộc lễ. 
Hướng dẫn cụ thể hơn về việc thực hiện hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm, Điều 25, Nghị định 92/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo quy định cụ thể như sau: 
“Điều 25. Hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ s
1. Hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm mà không thuộc trường hợp quy định tại các Điều 18 và 25 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo được quy định như sau:
a) Hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh, tổ chức tôn giáo cơ sở phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi diễn ra hoạt động tôn giáo chấp thuận;

b) Hoạt động tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tổ chức tôn giáo cơ sở phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi diễn ra hoạt động tôn giáo chấp thuận.
2. Tổ chức tôn giáo cơ sở có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại các Điểm a và b Khoản 1 Điều này, trong đó nêu rõ tên hoạt động tôn giáo, người tổ chức, dự kiến số lượng người tham dự, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động, các điều kiện bảo đảm.
3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại các Điểm a và b Khoản 1 Điều này có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do”. 
Ở đây cũng có một vấn đề đáng quan tâm khác nữa là: Mặc dù pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo quy định các cuộc lễ ngoài chương trình đăng ký hàng năm (mà không phải là đại hội, hội nghị của tổ chức tôn giáo - được quy định tại điều 18 – Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo) hay tổ chức các cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo - điều 25 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo) sẽ phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký trước khi tổ chức cuộc lễ. Tuy nhiên, việc đăng ký thực hiện các sinh hoạt ngoài chương trình đăng ký hàng năm, Pháp lệnh chỉ yêu cầu đại diện pháp nhân của tổ chức tôn giáo (chức sắc, nhà tu hành), không yêu cầu tín đồ phải thực hiện nghĩa vụ này. Việc Linh mục Nam tiếp tục kích động giáo dân kéo lên vì thế là một động thái có tính thách thức, giễu cợt chính quyền huyện Quỳnh Lưu. 
Hi vọng rằng chính quyền tỉnh Nghệ An, huyện Quỳnh Lưu và các cơ quan chức năng sẽ sớm chỉ cho Linh mục Đặng Hữu Nam cùng đám giáo dân cuồng tín biết đâu là lẽ phải, đâu là tinh thần thượng tôn pháp luật. 
Blog Kênh Việt Nam sẽ phản ánh về những diễn biến tiếp theo của sự việc! 
TRÙNG DƯƠNG


22 nhận xét:

 1. Việc Linh mục Nam tiếp tục kích động giáo dân kéo lên vì thế là một động thái có tính thách thức, giễu cợt chính quyền huyện Quỳnh Lưu. Hi vọng rằng chính quyền tỉnh Nghệ An, huyện Quỳnh Lưu và các cơ quan chức năng sẽ sớm chỉ cho Linh mục Đặng Hữu Nam cùng đám giáo dân cuồng tín biết đâu là lẽ phải, đâu là tinh thần thượng tôn pháp luật.

  Trả lờiXóa
 2. KHông hiểu nổi ông ta là loại linh mục gì mà suốt ngày suốt năm chỉ có đi lôi kéo. kích động tụ tập người dân chống lại chính quyền chống lại những gì mà thuộc về quyền lợi người dân. Một linh mục mà làm như thế nếu không phải muốn chia rẽ đoàn kết lương giáo thì là gì ??

  Trả lờiXóa
 3. Cái ông Đặng Hữu Nam này đúng không phải là người, mà đó là một con quỷ với rất nhiều những hành động khốn nạn! Rõ ràng là bây giờ, chính quyền tỉnh Nghệ An, huyện Quỳnh Lưu và các cơ quan chức năng sẽ sớm chỉ cho Linh mục Đặng Hữu Nam cùng đám giáo dân cuồng tín biết đâu là lẽ phải, đâu là tinh thần thượng tôn pháp luật.

  Trả lờiXóa
 4. Việc Linh mục Nam tiếp tục kích động giáo dân kéo lên vì thế là một động thái có tính thách thức, giễu cợt chính quyền huyện Quỳnh Lưu. Thật không thể hiểu nổi những cái hành động của ông ta nữa, đúng là một con quỷ đội lốt người chứ chả phải linh mục gì ở đây cả! Đáng buồn thay!

  Trả lờiXóa
 5. Người con của đất00:32, 25/03/2017

  Hi vọng rằng chính quyền tỉnh Nghệ An, huyện Quỳnh Lưu và các cơ quan chức năng sẽ sớm chỉ cho Linh mục Đặng Hữu Nam cùng đám giáo dân cuồng tín biết đâu là lẽ phải, đâu là tinh thần thượng tôn pháp luật.

  Trả lờiXóa
 6. Tại sao chúng ta không xử lý nghiêm khắc linh mục Năm để hắn cứ lộng hành như thế, có lẽ nhiều người cũng đang có bức xúc giống tôi nhưng hãy bình tĩnh lưới trời lộng hồng thưa nhưng khó lọt

  Trả lờiXóa
 7. Không bao giờ có chuyện tay linh mục Nam này làm được điều gì, tên này chỉ là linh mục vô lại, núp bóng thế lực ông Hợp để chống phá Việt Nam và tên này sẽ chả bao giờ thành công được hết, hãy luôn nhớ điều đó Nam ạ

  Trả lờiXóa
 8. Có lẽ các đối tượng rận chủ đang tự cho mình quyền thực hiện các hoạt động biểu tình và khiếu kiện vượt cấp, từ đó lấy cớ đó để chống phá chính quyền

  Trả lờiXóa
 9. Tôi nghĩ rằng cứ tiếp tục tụ tập và gây rối thế này thì đời sống của bà con giáo dân không thể yên thân được, nhưng họ sợ nên không dám lên tiếng

  Trả lờiXóa
 10. Các cơ quan chức năng đang thu thập tài liệu, chứng cứ về linh mục Nam và tiến hành khởi tố, điều tra đối với tên này. Chúng ta chờ xem tên này có thể lộng hành được bao lâu nữa

  Trả lờiXóa
 11. Tại sao chúng ta lại không xử lý triệt để tên này vì chúng ta vẫn chưa thu thập đầy đủ tài liệu. để tiến hành điều trị tên này phải đầy đủ chứng cứ

  Trả lờiXóa
 12. Có lẽ các đối tượng rận chủ đang tự cho rằng chính quyền sự đụng vào các linh mục nên không dám làm gì, Hãy đợi xem chúng mày bị trừng trị như thế nào

  Trả lờiXóa
 13. Linh mục Nam tiếp tục kích động giáo dân kéo lên vì thế là một động thái có tính thách thức, giễu cợt chính quyền huyện Quỳnh Lưu. Hi vọng rằng chính quyền tỉnh Nghệ An, huyện Quỳnh Lưu và các cơ quan chức năng sẽ sớm chỉ cho Linh mục Đặng Hữu Nam cùng đám giáo dân cuồng tín biết đâu là lẽ phải, đâu là tinh thần thượng tôn pháp luật.

  Trả lờiXóa
 14. Việc Linh mục Nam tiếp tục kích động giáo dân kéo lên vì thế là một động thái có tính thách thức, giễu cợt chính quyền huyện Quỳnh Lưu. Hi vọng rằng chính quyền tỉnh Nghệ An, huyện Quỳnh Lưu và các cơ quan chức năng sẽ sớm chỉ cho Linh mục Đặng Hữu Nam cùng đám giáo dân cuồng tín biết đâu là lẽ phải, đâu là tinh thần thượng tôn pháp luật.

  Trả lờiXóa
 15. việc đăng ký thực hiện các sinh hoạt ngoài chương trình đăng ký hàng năm, Pháp lệnh chỉ yêu cầu đại diện pháp nhân của tổ chức tôn giáo (chức sắc, nhà tu hành), không yêu cầu tín đồ phải thực hiện nghĩa vụ này

  Trả lờiXóa
 16. Việc Linh mục Nam tiếp tục kích động giáo dân kéo lên vì thế là một động thái có tính thách thức, giễu cợt chính quyền huyện Quỳnh Lưu.
  Hi vọng rằng chính quyền tỉnh Nghệ An, huyện Quỳnh Lưu và các cơ quan chức năng sẽ sớm chỉ cho Linh mục Đặng Hữu Nam cùng đám giáo dân cuồng tín biết đâu là lẽ phải, đâu là tinh thần thượng tôn pháp luật.

  Trả lờiXóa
 17. Cái ông Đặng Hữu Nam này đúng không phải là người, mà đó là một con quỷ với rất nhiều những hành động khốn nạn! Rõ ràng là bây giờ, chính quyền tỉnh Nghệ An, huyện Quỳnh Lưu và các cơ quan chức năng sẽ sớm chỉ cho Linh mục Đặng Hữu Nam cùng đám giáo dân cuồng tín biết đâu là lẽ phải, đâu là tinh thần thượng tôn pháp luật.

  Trả lờiXóa
 18. Lưới trời lồng lộng tuy thưa khó thoát, với những tội lỗi mà mình đã gây ra thì tôi tin rằng đặng hữu nam nhất định ông ta sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm. KHông hiểu nổi ông ta là loại linh mục gì mà suốt ngày suốt năm chỉ có đi lôi kéo. kích động tụ tập người dân chống lại chính quyền chống lại những gì mà thuộc về quyền lợi người dân. Một linh mục mà làm như thế nếu không phải muốn chia rẽ đoàn kết lương giáo thì là gì ??

  Trả lờiXóa
 19. Hiện nay thì tổ chức Việt tân đang ở tình trạng suy thoái. Các thành viên cũ thì lần lượt vi phạm pháp luật, lần lượt đi bóc lịch. Nhiều kẻ đánh hơi được việc không kiếm chác được gì thì nằm im. Cho nên tổ chức của chúng quay sang tuyển lựa và lôi kéo các đối tượng mới. Đối tượng chúng nhằm tới bây giờ là các linh mục tại các giáo xứ. Và chính các linh mục này sẽ thực hiện việc lôi kéo thành viên cho tổ chức. Cho nên không khó để biết rằng thời gian gần đây các linh mục lại làm việc tích cực đến vậy.

  Trả lờiXóa
 20. Mặc dù pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo quy định các cuộc lễ ngoài chương trình đăng ký hàng năm (mà không phải là đại hội, hội nghị của tổ chức tôn giáo - được quy định tại điều 18 – Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo) hay tổ chức các cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo - điều 25 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo) sẽ phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký trước khi tổ chức cuộc lễ. Tuy nhiên, việc đăng ký thực hiện các sinh hoạt ngoài chương trình đăng ký hàng năm, Pháp lệnh chỉ yêu cầu đại diện pháp nhân của tổ chức tôn giáo (chức sắc, nhà tu hành), không yêu cầu tín đồ phải thực hiện nghĩa vụ này. Việc Linh mục Nam tiếp tục kích động giáo dân kéo lên vì thế là một động thái có tính thách thức, giễu cợt chính quyền huyện Quỳnh Lưu.

  Trả lờiXóa
 21. Ở cuộc lễ ngày 19/3/2017 tại giáo xứ Song Ngọc, ngoài sự tham gia của giáo dân xứ Song Ngọc thì còn có sự tham gia của giáo dân 04 giáo xứ khác là Phú Yên, Mành Sơn, Cẩm Trường và Vĩnh Yên. Mặt khác, nhận thấy hoạt động này vì thế đã vượt quá phạm vi phụ trách của Linh mục quản xứ Song Ngọc và đây không phải là sinh hoạt tôn giáo được đăng ký trong chương trình hàng năm với chính quyền của giáo hội (thuộc phạm vi điều chỉnh của khoản 2, Điều 11 - Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo). Nội dung công văn vì thế hướng tới mục đích yêu cầu các Linh mục liên quan trên địa bàn thực hiện đúng quy định trước khi tổ chức cuộc lễ.

  Trả lờiXóa
 22. tối ngày 23/3/2017 tại nhà thờ giáo xứ Phú Yên, Linh mục Quản xứ Đặng Hữu Nam đã tuyên bố sẽ tổ chức cho giáo dân kéo lên Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) vào hai ngày 25, 26/3/2017 để chất vấn cơ quan này liên quan công văn số 333/UBND - NV và để xin đi lễ vào sáng chủ nhật ngay 26/03/2017. Dự kiến sẽ có khoảng 1000 giáo dân xứ Phú Yên tham gia hoạt động này. Hiện có thông tin cho hay, Linh mục đang kêu gọi giáo dân các giáo xứ lân cận như Mành Sơn, Lộc Thủy, Vĩnh Yên và Song Ngọc cùng tham gia! Nhiều đối tượng chống đối từ bên ngoài cũng có mặt tại đây để hiệp sức cùng Linh mục Nam và giáo dân xứ Phú Yên trong trò lố để bày trò kiếm chác tiền từ bên ngoài gửi về này

  Trả lờiXóa

| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"