CẢNH GIÁC TRƯỚC MƯU ĐỒ CHIA RẼ BẮC - NAM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

KỲ PHONG
Dân tộc Việt Nam từ bao đời nay luôn tự hào với truyền thống đấu tranh anh hùng bất khuất. Từ thời các vua Hùng dựng nước đến hiện tại và cho cả tương lai, dân tộc Việt Nam luôn là một khối thống nhất, vững mạnh - một chân lý trường tồn không thay đổi.
Từ ngày đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam (1954), thiết lập lên chế độ độc tài tay sai Ngô Đình Diệm. Chúng âm mưu lấy đó là công cụ đắc lực chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và nhân dân Việt Nam, nhằm thực hiện cho mưu đồ chính trị với hy vọng biến Việt Nam thành một đất nước thuộc địa, tay sai của chúng tại Đông Dương.
Nhưng với lòng đoàn kết, quyết tâm, không ngại gian khó... Nhân dân cả nước đã đứng lên “đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào” dành thắng lợi to lớn. Cách đây gần 41 năm (30/4/1975) – mốc son thắng lợi hiển hách của dân tộc. Cả nước hân hoan, trong niềm vui mừng khôn xiết. Bắc - Nam thống nhất một nhà, đoàn kết cùng nhau đi lên xây dựng đất nước ổn định phát triển vững mạnh dưới tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
Một góc nhìn trong những năm kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)
Tuy nhiên, từ trước đến nay, trong suy nghĩ của một số cá nhân vẫn mang trong mình sự kỳ thị, phân biệt Nam Bắc... phần lớn rơi vào một số cá nhân, những kẻ xấu xa cơ hội luôn mang trong mình tư tưởng hằn thù, cơ hội muốn chia rẽ khối đại đoàn kết nhằm kìm hãm sự phát triển, đi lên của dân tộc.
Từ quá khứ và hiện tại, Bắc Nam luôn là một khối thống nhất không thể tách rời. Cùng nhìn lại lịch sử, nước ta đã trải qua bao nhiêu đời vua, từ Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ Quân, Trịnh Nguyễn phân tranh đàng trong đàng ngoài... với bao gian truân thử thách. Nhưng với người Việt Nam “Thống nhất nước nhà là con đường sống của nhân dân ta” dưới tâm nguyện bao thế hệ, nhân dân Việt Nam luôn quyết tâm đứng lên đấu tranh thống nhất nước nhà, dựng xây hòa bình ổn định và phát triển.
Ngày nay, Trong chiến dịch chống phá nhà nước ta, các thế lực thù địch xấu xa, cơ hội luôn lấy đó làm mưu đồ để tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo lịch sử, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Với chúng luôn có cái phân biệt tồn tại Bắc – Nam kỳ, “chính Cộng sản là nguyên nhân đàn áp, chặn đường sống, sự phát triển của nhân dân Nam kỳ”...
Nhưng! người Việt Nam chúng ta dù ở đâu, trong vị trí nào thì đều cảm nhận và hiểu được. Chân lý Bắc - Nam một nhà không bao giờ có thể tách rời “sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi” (Chủ tịch Hồ Chí Minh).
Một chân lý không thể thay đổi. Ảnh Internet
41 năm (30/4/1975 – 30/4/2016) với dân tộc Việt Nam và thế giới đó là một chiến thắng hiển hách đại diện cho chân lý, hòa bình, cho cái thiện và quyền con người... Một thắng lợi khơi dậy lòng tự hào tự tôn dân tộc trong mỗi người dân Việt.
Còn đối với những kẻ bên kia chiến tuyến, 30/4 là một thất bại thảm hại “quốc hận”. Với những kẻ lạc loài ở hải ngoại, cả những đám zân chủ trong nước 30/4 hằng năm luôn là dịp để chúng tuyên truyền chống phá,  bóp méo, xuyên tạc mưu đồ chia rẽ Bắc -  Nam khối đại đoàn kết dân tộc, nhằm kìm hãm sự ổn định phát triển và xây dựng của Đất nước.

Thiết nghĩ, nhân dân Việt Nam chúng ta cần có cái nhìn đúng đắn, xuyên xuốt cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tránh bị lợi dụng, lôi kéo thực hiện cho mưu đồ xấu xa đi trái với quyền và lợi ích dân tộc.

43 nhận xét:

 1. Nhân danh công lý05:44, 22/04/2016

  Từ quá khứ và hiện tại, Bắc Nam luôn là một khối thống nhất không thể tách rời. Cùng nhìn lại lịch sử, nước ta đã trải qua bao nhiêu đời vua, từ Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ Quân, Trịnh Nguyễn phân tranh đàng trong đàng ngoài... với bao gian truân thử thách. Nhưng với người Việt Nam “Thống nhất nước nhà là con đường sống của nhân dân ta” dưới tâm nguyện bao thế hệ, nhân dân Việt Nam luôn quyết tâm đứng lên đấu tranh thống nhất nước nhà, dựng xây hòa bình ổn định và phát triển. Dù có chống đối thế nào đi chăng nữa thì đám rận chủ cũng không thể phá hoại sự thống nhất của Việt Nam, chúng sẽ tự chuốc lấy tai họa àm thôi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. “sông có thể cạn, núi có thể mòn...”
   và tôi thấy chúng làm:
   chúng đuổi người đi đường
   chúng không cho người dân cất tiếng nói
   chúng bao vây và trấn áp người biểu tình chống xâm lăng
   chúng cho người trà trộn vào đám đông biểu tình để phá thối, gây chia rẽ
   chúng bảo chúng ta bị xúi giục
   chúng coi thường sự hiểu biết của nhân dân
   chúng bảo mất Hoàng Sa – Trường Sa không phải lo.
   hãy về nhà ngủ và tin vào Cộng sản và nhà nước.

   (tin chúng mày để hôm nay thấy Sài Gòn & Hà Nội đầy một lũ tay sai Bắc Kinh)

   chúng vu khống những người yêu nước là phản động
   chúng muốn chúng ta vĩnh viễn là nô lệ
   chúng đã lăng mạ lòng tự trọng dân tộc
   chúng đã phỉ nhổ vào lịch sử
   chúng đã đập bàn thờ tổ quốc
   chúng đã ném cứt vào xương máu những người đã chết cho quê hương
   chúng tóm cổ các nhà báo tự do
   chúng đe doạ, đánh đập văn nghệ sĩ
   chúng khủng bố các nhà trí thức
   chúng theo dõi điện thoại, email
   chúng hiếp dâm nhân quyền...
   và chúng nói tiếp, sau khi làm:
   “song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

   Xóa
 2. Đoàn kết là sức mạnh, là cái “nôi” cho cuộc cách mạng Việt Nam thành công, đánh đuổi giặc ngoại xâm. Cũng chính đoàn kết đã tạo nên một Việt Nam vượt qua những khó khăn của thời đại để xây dựng đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc sẽ mà tội lớn đối với những người có công dựng nước, với thế hệ tương lai và với chính chúng ta; phá vỡ khối đại đoàn kết cũng có nghĩa là người Việt Nam đang tự làm yếu mình đi, có thể bị bắt nạt bất cứ lúc nào và sớm bị xô đẩy bởi những làn gió độc của thời đại.

  Trả lờiXóa
 3. “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi” (Chủ tịch Hồ Chí Minh). Nước Việt Nam ta là một đất nước độc lập, thống nhất từ Bắc tới Nam là đó là một chân lý không thể thay đổi. 41 năm (30/4/1975 – 30/4/2016) là khoảng thời gian cần thiết để chúng ta càng nhận ra ý nghĩa vĩ đại của chiến thắng 30/4/1975, mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 4. Bọn chống phá nó luôn lợi dụng như thé đó. Thiết nghĩ, nhân dân Việt Nam chúng ta cần có cái nhìn đúng đắn, xuyên xuốt cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tránh bị lợi dụng, lôi kéo thực hiện cho mưu đồ xấu xa đi trái với quyền và lợi ích dân tộc. Không nên nghe theo những hành động xấu xa của chúng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. “sông có thể cạn, núi có thể mòn...”
   và tôi thấy chúng làm:
   chúng đuổi người đi đường
   chúng không cho người dân cất tiếng nói
   chúng bao vây và trấn áp người biểu tình chống xâm lăng
   chúng cho người trà trộn vào đám đông biểu tình để phá thối, gây chia rẽ
   chúng bảo chúng ta bị xúi giục
   chúng coi thường sự hiểu biết của nhân dân
   chúng bảo mất Hoàng Sa – Trường Sa không phải lo.
   hãy về nhà ngủ và tin vào Cộng sản và nhà nước.

   (tin chúng mày để hôm nay thấy Sài Gòn & Hà Nội đầy một lũ tay sai Bắc Kinh)

   chúng vu khống những người yêu nước là phản động
   chúng muốn chúng ta vĩnh viễn là nô lệ
   chúng đã lăng mạ lòng tự trọng dân tộc
   chúng đã phỉ nhổ vào lịch sử
   chúng đã đập bàn thờ tổ quốc
   chúng đã ném cứt vào xương máu những người đã chết cho quê hương
   chúng tóm cổ các nhà báo tự do
   chúng đe doạ, đánh đập văn nghệ sĩ
   chúng khủng bố các nhà trí thức
   chúng theo dõi điện thoại, email
   chúng hiếp dâm nhân quyền...
   và chúng nói tiếp, sau khi làm:
   “song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

   Xóa
 5. Hiện nay còn một số bạn trẻ chưa nhận thức được vấn đề cũng như những âm mưu hành động. Trên nhiều diễn đàn cũng chửi nhau về vến đề này nhiều lắm. Với mỗi người dân việt đâu đây củng là một không tách biệt. Cần nhận thức về vấn đề này tránh những âm mưu xuyên tạc của lũ rận khi 30/4 gần đến

  Trả lờiXóa
 6. 54 dân tộc anh em, 3 miền bắc trung nam. miền xuôi miền ngược, biên giới hải đảo... Dù ở đâu người Việt Nam chúng ta dù ở đâu, trong vị trí nào thì đều cảm nhận và hiểu được. Chân lý Bắc - Nam một nhà không bao giờ có thể tách rời “sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi” (Chủ tịch Hồ Chí Minh). Cần nhấn mạnh và tự hào về điều đó.

  Trả lờiXóa
 7. Người ta đã biết, từ bao đời nay chúng ta luôn có và mang trong mình những truyền thống đoàn kêt và quý báu. Hy vọng mỗi chúng ta ý thức được quá khứ hào hùng của dân tộc Việt Nam không thể chấp nhận những âm mưu xuyên tạc của các thế lực xấu xa họ muốn chia rẽ bắc nam chúng ta.

  Trả lờiXóa
 8. Người ta thường nói người Miền Bắc sống khôn. Người Miền Nam sống thật. Người miền trung thì không phải bàn... Đấy chúng ta đang chia rẽ dân tộc ta đấy. Chúng ta cần tự hào chứ đừng nghe những âm mưu và hành động xấu xa của các thế lực thù địch. Mà đó là cờ vàng ok.

  Trả lờiXóa
 9. Đoàn kết là sức mạnh. dân tộc Việt Nam cần đoàn kết tránh chia rẽ theo các thế lực thù địch. “Thống nhất nước nhà là con đường sống của nhân dân ta” quá khứ hiện tại và cho cả tương lai về sau. Mỗi người cần ý thức và cố gắng phát triển đất nước. Đoàn kết

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. “sông có thể cạn, núi có thể mòn...”
   và tôi thấy chúng làm:
   chúng đuổi người đi đường
   chúng không cho người dân cất tiếng nói
   chúng bao vây và trấn áp người biểu tình chống xâm lăng
   chúng cho người trà trộn vào đám đông biểu tình để phá thối, gây chia rẽ
   chúng bảo chúng ta bị xúi giục
   chúng coi thường sự hiểu biết của nhân dân
   chúng bảo mất Hoàng Sa – Trường Sa không phải lo.
   hãy về nhà ngủ và tin vào Cộng sản và nhà nước.

   (tin chúng mày để hôm nay thấy Sài Gòn & Hà Nội đầy một lũ tay sai Bắc Kinh)

   chúng vu khống những người yêu nước là phản động
   chúng muốn chúng ta vĩnh viễn là nô lệ
   chúng đã lăng mạ lòng tự trọng dân tộc
   chúng đã phỉ nhổ vào lịch sử
   chúng đã đập bàn thờ tổ quốc
   chúng đã ném cứt vào xương máu những người đã chết cho quê hương
   chúng tóm cổ các nhà báo tự do
   chúng đe doạ, đánh đập văn nghệ sĩ
   chúng khủng bố các nhà trí thức
   chúng theo dõi điện thoại, email
   chúng hiếp dâm nhân quyền...
   và chúng nói tiếp, sau khi làm:
   “song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

   Xóa
 10. Đất nước ta thống nhất là phù hợp với tiến trình lịch sử cách mạng. Phù hợp với tâm tư và nguyện vọng của nhân dân cả nước. Thế mà hà cớ gì lại có những kẻ đang tâm chia rẽ đất nước, đưa ra những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ dân tộc như vậy?

  Trả lờiXóa
 11. Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết, thành công thành công đại thành công. Đây là truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam từ xưa đến nay, trong chiến tranh và trong hòa bình chân lý đó đều không thể thay đổi được, nó tạo nên sức mạnh tổng hợp đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc

  Trả lờiXóa
 12. Trong thời kì chiến tranh khi miền bắc đã hoàn toàn giải phóng, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã tích cực chiến đấu, lao động, sản xuất hàng hóa, lương thực, vũ khí, đạn dược cho chiến trường miền nam. Vì cả hai miền là một cơ thể thống nhất mang tên Việt Nam. Đừng bao giờ bị cuốn vào âm mưu cảu các thế lực thù địch chia rẽ sự đoàn kết, thống nhất đó.

  Trả lờiXóa
 13. Mọi suy nghĩ, hành động của bất cứ ai về việc chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Việt Nam, bao gồm đoàn kết giữa các dân tộc, đoàn kết của hai miền, đoàn kết giữa Đảng và nhà nước với nhân dân thì những kẻ đó đã bị thoái hóa, biến chất hoặc bị các thế lực thù địch mua chuộc. Chính những kẻ đó hiểu hơn ai hết sự đoàn kết đó đã tạo nên sức mạnh quật khởi của dân tộc Việt Nam đối chọi với các cường quốc lớn trên thế giới

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng vậy, những kẻ cố gắng làm những điều đó đều là những kẻ có tâm bất chính cả, yêu nước thì sẽ không có những hành động đi ngược lại với toàn thể dân tộc như thế được phải không bạn.

   Xóa
 14. Sở dĩ các thế lực thù địch, bọn rận chủ, các tổ chức phản động soạn ra, viết ra, đăng tải các bài viết có nội dung chia rẽ hai miền Nam - Bắc bởi vì chúng đang muốn đẩy Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta từ sự hòa bình, ổn định, phát triển thành sự rối loạn. Từ đó, chúng có điều kiện để can thiệp vào độc lộc, chủ quyền của Việt Nam

  Trả lờiXóa
 15. Tất cả các tàn tích của chế độ Việt Nam Cộng hòa đang hướng tới ngày giải phóng hoàn toàn Việt Nam thống nhất đất nước với ý thức, tư tưởng căm thù, tức tối. Điều đó cũng dễ hiểu bởi vì dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, sự hỗ trợ của toàn quân, toàn dân đã thực hiện thắng lợi việc giải phóng Miền nam thống nhất đất nước. Điều đó cũng có nghĩa là chế độ Việt Nam Cộng hòa cũng sụp đổ, các đối tượng phải lưu vong

  Trả lờiXóa
 16. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẵn sàng chào đón tất cả những kiều bào ở nước ngoài về Việt Nam thăm quan du lịch, công tác, học tập, đầu tư phát triển kinh tế, giáo dục...Nhưng sẽ kiên quyết xử lý những đối tượng lợi dụng chính sách hòa hợp dân tộc này để tiếp tục thực hiện âm mưu diễn biến họa bình, bạo loạn lật đổ

  Trả lờiXóa
 17. sự thật khách quan luôn là sự thật, tất cả các cá nhân, tổ chức, nhà nước nào muốn thay đổi điều đó cũng không được. Đây là vấn đề mang tính quy luật. Đó chính là sự đoàn kết thống nhất hai miền Bắc - Nam trong chiến tranh và hòa bình. Đồng thời tư tưởng này sẽ tiếp tục trường tồn mãi từ đời này qua đời khác

  Trả lờiXóa
 18. Không ăn được thì đạp đổ đó chính là tư tưởng chủ đạo của các đối tượng dân chủ rởm là tàn tích của chế độ ngụy quân, ngụy quyền cũ. Sau bao nhiều năm đất nước giải phóng thống nhất hai miền và phát triển bền vững nhưng bản chất của những tên này vẫn không chịu thay đổi, vẫn ngu muội và hằn thù. Chính vì vậy, các đối tượng này luôn là những con rối bị các thế lực thù địch luôn sử dụng để chống phá tổ quốc Việt Nam - nơi mà các đối tượng đã được sinh ra, lớn lên, phát triển

  Trả lờiXóa
 19. Chúng nói cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước, giải phóng, thống nhất của dân tộc ta là nội chiến mới hay chứ. Chúng muốn biến cuộc chiến vệ quốc thành cuộc nội chiến để chúng dễ bề thuyết phục dư luận công nhận chính quyền tay sai Việt Nam cộng hòa là chính tông đấy mọi người ạ.

  Trả lờiXóa
 20. Thật khó khăn để có được cuộc sống như ngày hôm nay, cha anh ta đã hy sinh máu xương rất nhiều để thống nhất được đất nước, ấy vậy mà chúng lại đi ngược lại dân tộc, phụ nhận lại tất cả vậy sao?

  Trả lờiXóa
 21. Cứ cho chúng bỏ phiếu online đi, cũng chẳng để làm gì mà, dù kết quả như thế nào đi nữa thì chúng cũng là người thua trước nhân dân mà thôi, chúng làm sao trúng cử được Đại biểu Quốc hội nữa cơ chứ.

  Trả lờiXóa
 22. Sắp 30 tháng 4 rồi nên bọn phản động lại ra sức chống phá đây mà, toàn là bọn tàn dư của chế độ tay sai Việt Nam cộng hòa thành ra chúng ra ghét ngày 10 tháng tư, chúng gọi đó là ngày "Quốc hận" cơ mà.

  Trả lờiXóa
 23. Nội chiến thì là phải trong nước xảy ra chiến tranh mới đúng chứ nhỉ, còn nước mình thì Mỹ nhảy vào chia cắt đất nước, mang súng đạn, quân đội sang chiếm đóng miền nam nước ta cơ mà.

  Trả lờiXóa
 24. Mịa bọn phản động, không có gì là chúng không nghĩ ra, chúng định lật lọng, bịa đặt lại lịch sử chăng? Cả nhân loại công nhận, chứng nhận lịch sử dân tộc Việt Nam, còn chúng, là người Việt Nam mà không biết lịch sử Việt Nam sao?

  Trả lờiXóa
 25. Đúng là bọn thối tha mà. Biết bao nhiêu người ngã xuống chỉ để đất nước tự do, bắc-nam một nhà mà bây giờ chúng lại rắp tâm phá hoại thành quả đó. Bọn chúng rồi cũng sẽ bị quả báo. Lịch sử còn đó, xương máu còn đó, Đảng và Nhà nước ta còn đó thì không bao giờ có chuyện bắc nam chia rẽ cả

  Trả lờiXóa
 26. Tôi nghĩ rằng lâu rồi các đối tượng không trở về Việt Nam, không trực tiếp mắt thấy, tai nghe mà chỉ nghe các thông tin về đất nước Việt Nam một chiều nên có những suy nghĩ và quan điểm lệch lạc; điều đó dẫn tới cách hiểu, cách nhìn phiến diện một chiều và chịu sự chi phối của các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
 27. Các thế lực thù địch và bọn rận chủ đặt ra vấn đề chia rẽ hai miền Nam - Bắc trong bối cảnh cuộc bầu cử đại biểu quốc hội ở Việt Nam đang đến gần và đặc biệt là sắp đến ngày kỉ niệm 30/4 giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước. Đây là hoạt động nằm trong âm mưu phá hoại của chúng nên chúng ta cần tỉnh táo, nhận ra, đừng để mắc bẫy

  Trả lờiXóa
 28. Dân tộc Việt Nam từ bao đời nay luôn tự hào với truyền thống đấu tranh anh hùng bất khuất. Từ thời các vua Hùng dựng nước đến hiện tại và cho cả tương lai, dân tộc Việt Nam luôn là một khối thống nhất, vững mạnh - một chân lý trường tồn không thay đổi.

  Trả lờiXóa
 29. Tinh thần đoàn kết và hòa hợp dân tộc luôn là một chủ trương, chính sách được Đảng và Nhà nước Việt Nam chú trọng gìn giữ, tạo dựng từ trước đến nay. Chưa bao giờ có chuyện ở Việt Nam có sự phân biệt đối xử giữa những người ở hai miền Nam - Bắc, kể cả các chủ trương, chính sách. Có thể có những thời điểm chỗ này, chỗ kia có nhỉnh hơn đó là do sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển ở đó mà thôi

  Trả lờiXóa
 30. Nhân dân cả nước đã đứng lên “đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào” dành thắng lợi to lớn đưa đất nước đi đến thống nhất liền một dải, không phụ lòng của tổ tiên nơi suối vàng, ấy thế mà có người lại cho rằng đó là cuộc sống phi nghĩa sao?

  Trả lờiXóa
 31. Mục đích của các thế lực thù địch đã quá rõ ràng rồi, chúng luôn tìm mọi cách can thiệp, xuyên tạc, kích động vào tất cả những vấn đề của Việt Nam. Bản thân chúng luôn có sự linh hoạt trong việc đặt ra các vấn đề khi chọn thời điểm để đưa vấn đề đó ra. Chúng ta thấy đang sắp bầu cử đại biểu quốc hội thì đưa phong trào tự ứng cử; sắp 30/4 thì đưa vấn đề chia rẽ hai miền Bắc - Nam. Đây là thủ đoạn rất nguy hiểm của chúng. Toàn dân Việt Nam hãy luôn kiên định về tư tưởng và hành động, hãy luôn hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

  Trả lờiXóa
 32. Hai miền Bắc Nam là một cơ thể sống của chỉnh thể Việt Nam. Hình ảnh chữ S thật đẹp khi có sự hòa hợp, đoàn kết của cả hai miền Bắc - Nam. Chính vì vậy, ngay từ khi thành lập cho đến nay Đảng Cộng sản việt Nam đã luôn giữ sự đoàn kết thống nhất của hai miền, mặc dù các thế lực thù địch và bọn rận chủ luôn luôn tìm mọi cách chia rẽ mối đoàn kết đó

  Trả lờiXóa
 33. Muốn phát triển nhanh và bền vững chỉ có thể chọn con đường đoàn kết một lòng, ý Đảng hợp với lòng dân; phát huy nội lực, tranh thủ nội lực. Đây vừa là chủ trương của Đảng đồng thời là hành động mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải kiên quyết thực hiện cho được vấn đề đặt ra trên

  Trả lờiXóa
 34. Đất nước ta là một đất nước nổi danh là một khối đại đoàn kết dân tộc và không có gì có thể chia rẽ được sự đoàn kết đó cả. Ngay cả bọn rận chủ có nói gì đi chăng nữa thì nhân dân ta vẫn đoàn kết để xây dựng đất nước, tiến tới một tương lai tươi sáng hơn nữa

  Trả lờiXóa
 35. Những kẻ ko phải trải qua chiến tranh, ko hề biết cảm giác đau khổ đến tột cùng thì giờ lại phát ngôn cứ như mình là người trong cuộc. Thực dân đế quốc xâm lăng, chà đạp lên danh dự nhân phẩm, chà đạp lên niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam ra sao chúng đâu hiểu? Giờ chúng chỉ cần xuyên tạc thật hay, ca ngợi chế độ VNCH thối nát kia thật tốt để ngửa tay xin tiền đám ngoại bang? Thật là khốn nạn.

  Trả lờiXóa
 36. Đất nước ta hòa bình thống nhất, Bắc Nam một nhà nhân dân Việt Nam đoàn kết một lòng đó là truyền thống đất nước ta từ xưa đến nay nhưng trong thời gian qua có một số đối tượng đã xuyên tạc sự thật chia rẽ đất nước ta trước những thông tin như thế chúng ta không nên tin.

  Trả lờiXóa
 37. Các thế lực thù địch, bọn bè lũ phản động luôn cho rằng miền Nam mà tiêu biểu là Tp. Hồ Chí Minh có được sự phát triển như ngày hôm nay, đó là thành quả có được nhờ sự cai trị của đế quốc Mỹ. Nhưng chúng đâu có biết rằng, nó được gây nên bởi máu và nước mắt của đồng bào ta, nó là minh chứng cho sự bóc lột tàn bạo của ách thống trị đế quốc. Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó là dấu mốc lịch sử chói lọi trong trang sử hào hùng của dân tộc ta. Không ai có thể phủ nhận điều đó!

  Trả lờiXóa
 38. Ngày nay, Trong chiến dịch chống phá nhà nước ta, các thế lực thù địch xấu xa, cơ hội luôn lấy đó làm mưu đồ để tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo lịch sử, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, thế nhưng lòng yêu nước của nhân dân ta vẫn thể, điều đó là bất diệt và không bao giờ thay đổi! Hai miền Nam Bắc sẽ không thể nào bị chia rẽ!

  Trả lờiXóa
 39. Người Việt Nam chúng ta dù ở đâu, trong vị trí nào thì đều cảm nhận và hiểu được. Chân lý Bắc - Nam một nhà không bao giờ có thể tách rời “sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi, cho dù các thế lực thù địch có sử dụng các phương thức thủ đoạn gì đi chăng nữa thì 2 miền Bắc Nam vẫn sẽ là một nhà, và không bao giờ có cái chuyện chia cắt đâu!

  Trả lờiXóa

| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"