Ảo tưởng thay đổi thể chế để chống ngoại xâm

       
Tuy mỗi chế độ chính trị một đặc điểm, có sự khác nhau nhất định với từng học thuyết mà nó gắn liền. Nhưng bản chất chống ngoại xâm, căm thù xâm lược yêu chuộng hòa bình luôn nằm trong tâm khảm của mỗi người Việt, và không do thể chế quyết định. Người dân Việt Nam từ xưa tới nay đều như vậy. Tinh thần kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm đã ăn sâu vào tiềm thức của con người. Điều đó thuộc về bản chất và chắc chắn rằng trong giai đoạn hiện nay cũng như vậy.
      Từ bao đời, kể từ khi Vua Hùng dựng nước đến nay, hễ bờ cõi có giặc động binh là dân ta một lòng hăng hái xung phong ra trận tuyến chống giặc.. Trong cả tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, giặc phương Bắc luôn là mối đe dọa thường trực. Tuy nhiên do lòng yêu nước của nhân dân ta nên nền hòa bình, độc lập mới được giữ vững đến tân bây giờ tuy đã có lúc đất nước bị đặt ách đô hộ. Từ Triệu, Đinh,  Lý, Trần bao đời gây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương . Vậy, lòng yêu nước và chống ngoại xâm không thể gắn với từng chế độ nào, trong cả quá trình lịch sử, chỉ cần chế độ nào hợp lòng dân, ắt hẳn chế độ đó sẽ lãnh đạo dân đánh thắng giặc ngoại xâm.
       Hiện nay, khi giặc phương Bắc đang vùng vẫy ngoài bờ cõi, tàu thuyền ngư dân bị đâm chìm, các lực lượng đứng mũi chịu sào như cảnh sát biển, kiểm ngư đang phải vật lộn để chống chọi với sự hung hãn của giặc Tàu. Ấy vậy nhưng những kẻ luôn cho mình là nhà dân chủ lại thừa cơ đục nước béo cò, nói rằng cần thay đổi chế độ thì mới có thể chống giặc. Thật là buồn và thấy nhục thay cho Tổ Quốc khi có những kẻ mang trong mình dòng máu Việt nhưng lợi dụng lúc Sơn hà nguy biến để hòng tuyên truyền tư tưởng sai trái. Có nói đây là một ảo tưởng của những kẻ thiếu hiểu biết kết hợp với mưu mô của những kẻ đang lợi dụng thời thế để phục vụ cho những mưu đồ đen tối của chúng.
        Với lý lẽ cùn hơn cả chổi, những kẻ khoác mặt nạ dân chủ cho rằng chế độ ta hiện nay là chế độ thiếu dân chủ, độc tài, độc Đảng lãnh đạo nên không thể phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc. Vì vậy, cần phải thay đổi để phát huy sức mạnh của mọi giai tầng, thành phần trong xã hội nhằm tạo ra sức mạnh chống giặc ngoại xâm. Nhưng sao các vị dân chủ không nhìn lại rằng, Đảng ta trong lịch sử đã lãnh đạo nhân dân đi qua các chiến thắng thần thánh như thế nào? Chẳng phải một mình Đảng Cộng sản đã lãnh đạo nhân dân đánh thắng giặc Pháp và Mỹ giành lại độc lập, thống nhất nong song đấy sao? Đảng lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước, lãnh đạo nhân dân chống giặc ngoại xâm đó là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, điều đó đã được chứng minh bằng thực tế lịch sử, không có gì phải bàn cãi cả. Hiện nay cũng vậy, Đảng vẫn giữ vững uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng trước nhân dân, đó là một trong những điều kiện cho thấy chúng ta cần vững tin hơn nữa vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc chống lại giặc ngoại xâm. Chế độ hiện nay vẫn tập hợp được đông đảo quần chúng, hơn nữa đã xây dựng được lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, đủ để đương đầu với giặc.
    Mặt khác chúng ta cần phải nhìn vào thực tế. Đó là yếu tốt xung đột về không gian sinh tồn của các Quốc gia thực tại rằng vấn đề xung đột lãnh thổ, cũng như chiến tranh là vấn đề của mọi thời đại và mọi Quốc gia, dân tộc đều có thể phải gánh chịu. Vì vậy, không thể nói rằng chính những người Cộng sản hay Đảng Cộng sản đã gieo rắc cho dân tộc Việt Nam.  Một minh chứng đó là Philipine và Nhật Bản, vẫn có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc chứ không phải riêng gì Việt Nam. Và càng không đúng khi những kẻ vẫn giả danh yêu nước nói rằng chính sự tương đồng về thể chế, bản chất chế độ nên khiến cho Việt Nam không thể thoát khỏi Trung Quốc nên mới bị Trung Quốc hung hăng, ngang ngược mà vẫn phải nhẫn nhịn. Xin nói lại rằng sự tương đồng về chế độ không có nghĩa là tương đồng về lợi ích Quốc gia dân tộc, và càng không thể vì tình hữu nghị mà nhún nhường, điều đó đã được chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.  Sự ảo tưởng đến tột đỉnh của các vị mang mặt nạ dân chủ đó là cần phải thủ tiêu chế độ này đi để liên kết vô điều kiện với phương Tây và chống lại Trung Quốc. Có thể đối với những ai không hiểu biết thì đấy là một nhận định khôn ngoan. Nhưng xét kỹ càng thì đó là một ý tưởng “rước voi cửa trước rước hổ cửa sau”. Mỹ không thể đặt ách đô hộ vào Việt Nam bằng cách nô dịch trực tiếp thông qua sử dụng vũ lực nhưng Mỹ sẽ sử dụng các công cụ tài chính để nô dịch dân tộc các nước nghèo khổ.
     Những điều mà tác giả đưa ra trên đây nếu không phải là ảo tưởng của những kẻ thiếu hiểu biết thì cũng là chiêu trò mưu mô chính trị của những kẻ mang danh dân chủ trong giai đoạn hiện nay. Đây là một sự tiếm danh lòng yêu nước cho mục tiêu chính trị đớn hèn của những kẻ cơ hội này mà thôi.

        44 nhận xét:

 1. Thực chất mọi hành động của bọn phản động cũng chỉ là vì tiền, là để bợ đít cho các thế lực thù địch muốn phá hoại nước ta. Vì vậy chúng dùng mọi lời lẽ, thậm chí lắm luận điệu tôi thấy ngông cuồng bỏ xừ. Thật không hiểu đầu óc bọn chúng thế nào

  Trả lờiXóa
 2. bọn phản động này âm mưu không bao giờ thay đổi của chúng là nhằm diễn biến hòa bình, âm mưu thực hiện các cuộc cách mạng màu để gây ảnh hưởng xấu đến hòa bình dân tộc và ổn định của xã hội. Chúng sẽ không từ thủ đoạn nào để chống phá

  Trả lờiXóa
 3. Nếu mà dễ thế thì nói là gì hả ?? Chế độ nào vẫn phải đảm bảo chủ quyền cho quốc gia dân tộc, nếu chúng ta không cảnh giác với chúng, điều đó sẽ rất nguy hiểm, ta sẽ bị động, không thể đối phó với những chiêu bài mới của bọn chúng, và việc bị chúng chiếm mất vùng chủ quyền biển Đông sẽ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

  Trả lờiXóa
 4. Thì cũng là mấy cái hoạt động của Lũ Việt Tân ý mà , có cái gì đâu ?? toàn là hoạt động chống đối phá hoại đất nước cả. Bọn Việt Tân luôn làm mọi thứ để chống phá nhà nước ta, chống lại Đảng CSVN, chống lại chế độ, mọi người hãy cẩn thận trước những luận điệu của chúng, chế độ mới cái gì !

  Trả lờiXóa
 5. Tưởng gì, hóa ra là toàn mấy cái trò ngố của chúng cả thôi, toàn là vớ vẩn cả, thực sự là hoàn toàn không chấp nhận được. Chúng luôn tìm cách để phá hoại cách mạng, nhưng chúng sẽ không thể nào mà phá hoại được nếu chúng ta cảnh giác, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, như vậy đất nước sẽ ngày càng giàu mạnh.

  Trả lờiXóa
 6. Dựng chuyện để mà lật đổ đất nước, chế độ ý , cái lũ Việt Tân thối tha này thực sự là quá điên cuồng rồi , Chúng sự dụng chiêu bài nói xấu lãnh đạo nhà nước qua các thời kì và hiện tại để tạo ra dư luận xấu trong nhân dân, từ đó lợi dụng những người dân quá khích cho hoạt động quấy rối trật tự công cộng.

  Trả lờiXóa
 7. Thay đổi cái chế độ mà chúng đã phá nát cái dân tộc này rồi hay sao ? Đúng là quá ảo tưởng, quá điên cuồng. Tổ chức phản đông Việt Tân thực chất là tổ chức của đảng phái Việt Nam cộng hòa mà thôi. Chúng chỉ đổi cái tên hay hơn để mị dân mà thôi, chúng lấy cái tư cách quái gì cơ chứ!

  Trả lờiXóa
 8. Thay đổi chế độ, kích động phá hoại đất nước toàn là cái thủ đoạn đen tối của chúng cả, sự thực là những hành động này của chúng là quá vớ vẩn. tuyển truyền chống phá xuyên tạc gây ảnh hưởng không nhỏ cho đất nước, đây là 1 tổ chức có chuyên nghiệp có tiềm lực kinh tế do bọn xấu bên ngoài tài trợ vì vậy chúng ta cần đầu tư và cần chú trọng bảo vệ khỏi sự chống phá của lũ khốn nạn này .

  Trả lờiXóa
 9. Cái quái gì đâu , toàn là muốn phục cái chế độ điên rồ đó, sao không cùng nhau mà xây dựng đất nước mà đánh đuổi cái hành động của bọn Tàu khựa cơ chứ??? Bọn Việt Tân lợi dụng rất nhiều danh nghĩa để hoạt động lợi dụng, chống phá Đảng, nhà nước ta. Những thủ đoạn của chúng rất mưu mô, xảo quyệt, trắng trợn. do đó phải hết sức cẩn thận./

  Trả lờiXóa
 10. Kích động , phá hoại, thay đổi chế độ là bản chất của các thế lực thù địch, hành động đó là rất đáng lên án không chấp nhận được bản chất của chúng. Bản chất Việt Tân chỉ là những kẻ bại trận, chống phá nước ta và những thứ chúng nhận đc chỉ là sự khinh bỉ của nhân dân .

  Trả lờiXóa
 11. Đây cũng chỉ là cái bản chất của lũ phản quốc mà thôi các bạn ạ , hành động của chúng quả là điên rồ, chính trị cái gì mà thay đổi, đây đúng là bản chất của lũ VT, Việt Tân là một trong những tổ chức phản động lưu vong có thế lực khi chúng có nhiều hoạt động nhờ sự giúp sức của các thế lực bên ngoài mà điển hình là Mỹ.

  Trả lờiXóa
 12. QUá ảo tưởng ấy chứ, chúng nó cứ nghĩ rằng sẽ thay đổi được chế độ để mà chống lại khựa hay sao ? làm sao mà có thể được , khi mà đất nước không ổn định thì thằng Tàu nó nuốt chửng ngay. phải nói rằng bọn phản động có tổ chức khá chuyên nghiệp , như con bé đã nói thì công nhận lũ này mạnh về tài chính và mua chuộc được nhiều thành phần cũng có học thức, chúng là 1 lũ thùng rỗng chỉ biết kêu to

  Trả lờiXóa
 13. Lúc nào cũng kêu gọi yêu nước này nọ, nhưng thực tế thì bên trong bản chất của bọn này là mong muốn sẽ sử dụng lòng yêu nước của người khác cho các mục đích chính trị của chúng, đó là chống phá đất nước, gây rối loạn đất nước hòng mong có ngày trục lợi. Tất cả đều nằm trong mưu đồ chính trị của bọn này cả mà thôi. Về thay đổi chính trị hiện nay trên thực tế chỉ là chúng muốn thay đổi một chế độ chính trị thân Mỹ, đa nguyên đa đảng để chúng có quyền lợi, đơn giản chỉ như thế thôi.

  Trả lờiXóa
 14. Bản chất của chúng ta là những con người chính trực , luôn luôn tôn trọng hòa bình, không phải như lũ khựa, cứ ăn cướp cứ la làng. những hành động, âm mưu thủ đoạn của bọn trung quốc ngày càng tinh vi và khốn nạn.quy tắc biểm đông COC sẽ là một dấu mốc quan trọng để bọn trung quốc không làm mưa làm gió nữa nên chúng ta cần phải thúc đầy tiến trình thực hiện./

  Trả lờiXóa
 15. bản thân của chúng nó đúng là chỉ có muốn thay đổi thể chế để mà ăn hôi thôi các bác ạ, toàn là lũ sâu mọt cả. Việt với chả Tân. Rõ ràng là bọn phản động. Đảng gì bọn nó. Giờ hỏi xem nó có biết gì về Đảng, về cách mạng, về những hi sinh của cha ông ta để xây dựng nên 1 Đảng Cộng Sản như nước ta hiện giờ không./

  Trả lờiXóa
 16. Thay đổi thể chế, đúng là khùng quá rồi đấy, chúng nó không có óc hay sao mà nghĩ điên điên khùng khùng như thế nhỉ ?> tổ chức Việt Tân từ khi thành lập bí mật cho tới nay luôn thể hiện là tổ chức phản động, khủng bố, giết hại cán bộ và người dân, chúng ta cần kêu gọi toàn dân đoàn kết tiêu diệt cái tổ chức khủng bố này!

  Trả lờiXóa
 17. YÊu nước cái nỗi gì cơ chứ, toàn là hành động chống đối phá haoij đất nứcm thay đổi chế độ mà chống được tàu thì đúng là quá rồ, quá vớ vẩn , không đúng với thực tế tí nào cả. Bọn này thì chỉ là bọn phản động thôi, bọn này cần phải xử lý nghiêm minh cho xã hội trong sạch đi.

  Trả lờiXóa
 18. Yêu nước với chả yêu nước, toàn là hành động chống đối phá hoại đất nước , thay đổi chế độ cái gì cơ chứ, toàn là hành động chống đối phá hoại đất nươc cả. Chúng sự dụng chiêu bài nói xấu lãnh đạo nhà nước qua các thời kì và hiện tại để tạo ra dư luận xấu trong nhân dân, từ đó lợi dụng những người dân quá khích cho hoạt động quấy rối trật tự công cộng.

  Trả lờiXóa
 19. Thủ đoạn thay đổi chế độ đều là mưu đồ của lũ phản động thôi ác bạn ạ, hành động đó của chúng chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được. tổ chức phản động lớn nhất đang chốn bên nước ngoài, chúng thường xuyên tổ chức dụ dỗ lôi kéo thêm người tham gia nhằm phát triển lực lượng. Nhân dân nên chủ động nâng cao nhận thức va phòng ngừa mọi thủ đoạn của chúng
  ,...

  Trả lờiXóa
 20. Thời đại nào cũng vậy cả thôi, lòng yêu nước thương nòi nằm trong tâm khảm của mỗi người Việt rồi chứ làm gì phải là gắn liền với mỗi chế độ đâu. Chế độ phong kiến ngày xưa cha truyền con nối đấy thì sao chứ? Vẫn cứ phát huy được tinh thần của dân tộc là yêu nước bất khuất đấy thôi. Còn bây giờ thì chẳng qua là có những kẻ đang được nước ngoài hậu thuẫn nên mới nghĩ ra như vậy, chúng nó muốn tuyên truyền để lật đổ chế độ mong muốn đạt được mong muốn chính trị của chúng mà thôi.

  Trả lờiXóa
 21. Vấn đề là chế độ hiện nay của chúng ta được xây dựng bằng sức và tâm trí của nhân dân trong lịch sử, việc thay đổi chế độ không phải cứ muốn là được, một chế độ được xây dựng bởi nhân dân thì phải tùy vào người dân quyết định chứ, sao có thể có chuyện ai thích thay đổi là được. Hiện nay trong điều kiện giặc ngoại xâm đang lăm le bờ cõi chúng ta cần phải tỉnh táo hơn nữa để đoàn kết lại cùng chống giặc, không phải là cứ muốn gây rối loạn để lật đổ chế độ như vậy.

  Trả lờiXóa
 22. Đúng là thời đại này ngày càng tạo ra rất nhiều kẻ ảo tưởng, ảo tưởng về tất cả mọi thứ. Hãy nhìn vào thực tế thì rõ biết được là chúng muốn gì, thay đổi thể chế hiện nay chỉ có lợi cho một số kẻ chống đối mà thôi, nhất là những kẻ đang được Mỹ và phương Tây nuôi dưỡng. Vì vậy hãy nhìn vào thực tế đó thì rõ biết là những kẻ này đang mong muốn rằng thông qua những kế sách để thoát khựa mà hòng trục lợi. Thật là khốn nạn, chúng chỉ làm những điều có hại cho đất nước mà thôi.

  Trả lờiXóa
 23. Chúng lợi dụng vấn đề biển đông để gây áp lực lên nhà nước, ép buộc nhà nước chúng ta phải thay đổi thể chế chính trị đó mà. tâm địa của chúng hoàn toàn không phải là để xua đuổi sự xâm lược của Trung Quốc mà là muốn biến nước ta theo con đường tư bản, để nước ngoài can thiệp vào, để chúng có thể nắm quyền lực đất nước, từ đó đày đọa dân ta.

  Trả lờiXóa
 24. Thay đổi thể chế chính trị để làm gì, để đất nước hỗn loạn, bây giờ đấu tranh chống lại Trung Quốc đã khó khăn rồi, thêm việc đất nước rối ren, hỗn loạn nữa thì càng khó có thể đánh đuổi Trung Quốc, hơn nữa, thay đổi thế chế là điều không thể vì không đúng với nguyện vọng của nhân dân, không đúng với lịch sử của đất nước.

  Trả lờiXóa
 25. Từ trước khi xảy ra vụ Trung Quốc đặt giàn khoan thì bọn phản quốc đã có những hành động muốn thay đổi thể chế chính trị của đất nước chúng ta rồi. Giờ có thêm vụ Trung Quốc hạ dắt giàn khoan trái phép, chúng đi xuyên tạc những chủ trương, kế hoạch đối phó với Trung Quốc của Đảng và nhà nước chúng ta để hòng chuyển đổi dư luận, muốn nhân dân ta hiểu nhầm rồi từ đó gây rối, bạo loạn chúng nhảy vào cướp đất nước chúng ta. Âm mưu đó của chúng đã được rất nhiều người dân chúng ta thấy được và vạch trần rồi. Hy vọng là sẽ không có ai tin theo những gì chúng nói nữa.

  Trả lờiXóa
 26. nhân lúc đất nước còn đang khó khăn rất cần sự đồng lòng giúp sức của nội lực lẫn ngoại lực. Vụ công nhân biểu tình bạo loạn ở bình dương chính là do bàn tay của bọn phản động việt tân nó nhúng vào đấy. Chính nó đấy. Thù trong giặc ngoài. như thế Vn không khốn đốn sao được. Cũng chỉ hy vọng sao nhân dân mình nhận thức rõ được hoàn cảnh để không sa đà vào cái bẫy của bọn chúng

  Trả lờiXóa
 27. Những ảo tưởng của những kẻ hoang tưởng. Cho nên cũng không thèm chấp nhặt làm gì. Cách mạng vô sản vẫn tiếp tục Đảng nhà nước ta dẫn dắt. Đưa cho chúng chúng cho về thời kì đồ đá cũng chẳng chừng. Những vụ gần đây chúng gây ra cũng đủ biết. Vì mục đích chính trị chúng chẳng ngại việc gì. Kể cả khi đất nước đang chống bọn TQ xâm phạm chủ quyền

  Trả lờiXóa
 28. Bọn phản động đó chúng không có tình yêu thương người dân, tất cả những gì chúng làm đều xuất phát từ chính bản thân chúng. Chúng cho rằng mình là người tài giỏi nên muốn có chức vụ, có sức mạnh để cai quản cả đất nước. Chúng chê bai tất cả những chính sách, việc làm của Đảng và nhà nước ta nhưng thực tế thì chúng mà làm thì không bao giờ làm được gì. Đất nước mà rơi vào tay chúng thì chỉ có chiến tranh và loạn lạc mà thôi.

  Trả lờiXóa
 29. Biết người biết mình trăm trận trăm thắng. Ở đây chúng ta đã nắm được thực lực của Trung Quốc chúng ta càng nên cẩn trọng đề phòng trong mọi hoạt động của mình. Trước kẻ thù mạnh chúng ta không nên manh động mà phải luôn giữ thái độ bình tĩnh, tỉnh táo không để những áp lực bên ngoài làm đi đến những hành động sai lầm có thể dẫn đến hậu họa khôn lường.

  Trả lờiXóa
 30. Thay đổi chế độ ư, không bao giờ. Vì khi thay đổi chế độ liệu sẽ có những gì thay đổi liệu có chắc đời sống người dân được nâng lên không hay thay đổi chế độ chỉ để những kẻ ham muốn quyền lực chúng thõa mãn những ham muốn cá nhân mình. Chế độ thay đổi chỉ khiến đất nước trở nên loạn lạc, người dân không được sống yên ổn mà thôi.

  Trả lờiXóa
 31. Trong lúc này nếu để bọn phản động thực hiện thành công những âm mưu lật đổ thì chúng ta không chỉ mất chủ quyền biển đâu mà cả trên đất liền và mọi lĩnh vực khác bất kể thế lực thù địch nào tấn công chúng ta cũng không thể nào ngăn lại được. Những kẻ tham vọng ham muốn quyền lực chúng dường như thần kinh không bình thường nên mới ảo tưởng những điều như thế.

  Trả lờiXóa
 32. Trước những khó khăn mà chúng ta đang gặp phải, điều cần thiết hiện nay, đó chính là những mối nguy hại từ những thế lực thù địch bên ngoài luôn lăm le xâm lăng bờ cõi nước ta. đó là một điều hết sức nguy hiểm. nhưng có một điều nguy hiểm hơn nữa. đó chính là các thế lực thù địch, phản động đang lợi dụng chính tình hình này để có những luận điệu sai trái nhằm thay đổi chế độ, lật đổ chính quyền. đó là điều không thể chấp nhận được.

  Trả lờiXóa
 33. Nếu thay đổi để chống ngoại xâm thì cũng là bị ngoại xâm rồi. Mấy vị rận chủ thời đại này không hiểu gì lắm nên mới như vậy. Sao các vị lại có những tư tưởng dốt nát như vậy chứ. Sao không biết suy nghĩ lại đi nhỉ. Thời đại này đâu phải xâm chiếm chỉ bằng vũ khí, vũ lực mà xâm chiếm của thời đại này còn có nhiều mặt khác nữa. Đó là có thể chiến tranh trên lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật...Tóm lại là tất cả mọi lĩnh vực khác nữa mà cần phải giữ vững độc lập chủ quyền thì mới có cơ may để thắng được.

  Trả lờiXóa
 34. Tình hình hiện nay của đất nước chúng ta, đó là việc chúng ta đang phải chống lại những âm mưu , những thủ đoạn hết sức xảo quyệt của chính quyền trung quốc đối với đất nước ta. đó là điều hết sức nguy hiểm và không thể chấp nhận được. lợi dụng tình hình này, không ít những thế lực thù địch đã có những luận điệu sai trái chống phá,xuyên tạc nhà nước, chế độ ta, đó là điều không thể chấp nhận được.

  Trả lờiXóa
 35. Thể chế nào thì mới chống được ngoại xâm đây hả giới rận. Hãy nhìn vào một thực tế đó là trong những năm qua chúng ta đã và đang xây dựng được một nền Quốc phòng hiện đại để bảo vệ đất nước, xây dựng được một nền Quốc phòng toàn dân mạnh mẽ. Quan trọng nhất là người dân vẫn tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước. Còn những kẻ mang danh rận chủ mở miệng ra chỉ với một mục đích đó là mong muốn đa nguyên đa đảng để có lợi mà thôi.

  Trả lờiXóa
 36. Bỏ qua việc chống đối vì tiền, vì miếng sinh nhai của chúng thì bọn này chỉ toàn là một lũ ảo tưởng, thần kinh chính trị. Chúng nghĩ chúng là ai cơ chứ? chúng nghĩ rằng nếu thay đổi chế độ thì chúng sẽ thành ông nọ, bà kia, thành những người lãnh đạo của đất nước đấy. Mẹ kiếp, đến bản thân chúng, gia đình chúng còn không lo được thì làm được cái gì? nếu thực sự tài giỏi thì đã không phải mong đợi từng đồng lẽ của những kẻ chống đối bên ngoài gửi về. Có giỏi thì làm kinh tế thật tốt, tự kiếm tiền bằng chính bàn tay và sự hiểu biết của mình đi,

  Trả lờiXóa
 37. Thật không hiểu các nhà zận chủ kia dựa vào đâu mà nói rằng phải thay đổi chế độ mới có thể chống giặc ngoại xâm, toàn nói những điều vớ vẩn. Đảng và nhà nước ta đang làm rất tốt công tác bảo vệ chủ quyền của đất nước trước sự xâm chiếm của Trung Quốc. Chúng ta đã cho Thế giới biết được sự thật rằng Trung Quốc đang có những hành động ngang ngược, cả thế giới đang cùng Việt Nam phản đối hành động của Trung Quốc.

  Trả lờiXóa
 38. Đúng là các zận chủ đang ảo tưởng về việc thay đổi thể, các người cứ muốn thay là thay hay sao, làm gì có chuyện như vậy cơ chứ. Đảng và nhà nước đang làm tốt công việc lãnh đạo đất nước, người dân cũng hết mình ủng hộ, vậy thì zận chủ các người dựa vào đâu mà đòi thay đổi thể chế, cái gì có thể đảm bảo thể chế mà zận chủ muốn thay vào tốt hơn thể chế hiện tại. Xin trả lời là không có gì đảm bảo điều đó. Vậy thì chúng ta chẳng việc gì phải thay đổi theo ý muốn của zận cả.

  Trả lờiXóa
 39. Zận chủ thì lúc nào chả tận dụng mọi cơ hội để chống phá, gây rối, làm giảm lòng tin của người dân với Đảng và Nhà nước, chúng làm thế cũng chỉ vì những đồng tiền mà các thế lực thù địch trả cho vì những hành động chống phá chính đất nước mình. Việc các người nói cần phải thay đổi thể chế thì mới có thể bảo vệ được đất nước, một câu nói vô căn cứ, chẳng có gì chứng minh điều này. Vì thê đừng ảo tưởng nữa zận chủ à.

  Trả lờiXóa
 40. Quá là một ảo tưởng của những kẻ giả danh dân chủ. Hãy nhìn vào một thực tế trong lịch sử đó là đã có những vị lãnh tụ của những phong trào khác, mong muốn dựa vào một nước khác để có thể cứu dân tộc nhưng cuối cùng thì họ đã thất bại một cách hoàn toàn. Bởi vì không có nước nào có thể giúp đỡ nước khác một cách thực sự vô tư, bởi lợi ích Quốc gia, dân tộc của một Quốc gia không thể hy sinh được. Vậy nên tốt nhất là đừng bao giờ ảo tưởng.

  Trả lờiXóa
 41. mong các bạn ve ngụy đừng ảo tưởng vì thực chất rằng dân quanh đi quẩn lại là những trò lừa gạt mị dân của những nhà dân chủ, chỉ vì những lời nói dân chủ đã mang đến cho bao nhiêu quốc gia phải chiến tranh nội bộ, bao nhiêu số phận trẻ em mất nàh cửa trường học, vậy thì dân chủ đem đến cái gì đóng góp cho tiến bộ xã hội, người dân chỉ thực sự được làm chủ khi họ sống hoạt động đúng theo hiến pháp và pháp luật thì chả ai đụng đến lông chân

  Trả lờiXóa
 42. con đường phát triển của đất nước còn dài, Đảng và Nhà nước đã và đang tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân để cùng nhân dân cả nước xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, nhân dân được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nếu thực tâm các nhà Rân Chủ muốn tốt cho quê hương đất nước thì hãy làm dân chủ một cách thực sự, đừng làm “trò hề” cho thiên hạ “nhổ” vào. đằng sau những bức tranh tươi đẹp của những nhà dân chủ là cái đạo đức trí trá xấu xa, nhiều thành phần đạo đức xấu xa đã bị thanh lọc khỏi cộng đồng vì có đạo đức không lành mạnh hoang dâm hay thậm chí là mê tín dị đoan

  Trả lờiXóa
 43. Đúng là ảo tưởng không thể hiểu nổi được của bọn rận chủ nữa. Sao mà mấy vị rận chủ không suy nghĩ lại rằng chính những nước đồng minh hùng mạnh của Mỹ cũng có bao giờ thoát khỏi xung đột đâu.Việc có ngoại xâm hay không, đánh thắng ngoại xâm hay không nằm ở nhiều vấn đề, chỉ cần dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,văn minh thì mới có thể đánh thắng kẻ thù chứ không phải là thay đổi chế độ thì có thể đánh thắng kẻ thù được.

  Trả lờiXóa
 44. Không có chế độ nào là vạn năng cả đâu các vị ạ, đừng bao giờ hoang tưởng chính trị như vậy chứ. Hoang tưởng cũng phải có điểm dừng chứ. Nếu như các vị cứ ôm mãi cái ảo tưởng đó rồi cũng có ngày chết sớm mà thôi. Đừng bao giờ tuyệt đối hóa vấn đề gì cả. Chế độ nào hợp với lòng dân là được, chế độ đó ắt hẳn sẽ lãnh đạo nhân dân đánh thắng giặc ngoại xâm. Còn chế độ nào mà bạc nhược, không được dân tín thì ắt sẽ sụp đổ, các vị làm gì mà phải lo, ôm cái thây ma Việt Nam cộng hòa xưa chạy đi các con rận ạ.

  Trả lờiXóa

| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"