Sinh viên Việt Nam và âm mưu của các thế lực thù địch

Từ trước đến nay, sinh viên là một bộ phận của thanh niên Việt Nam, là lực lượng chính trị, xã hội quan trọng, có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Họ là đại diện cho tuổi trẻ, đại diện cho nguồn trí tuệ tương lai của Đảng, Nhà nước và của cả dân tộc. Ngoài ra, sinh viên là một bộ phận dân số đông đảo, năng động, có trình độ nhất định, nắm bắt thông tin nhanh, đa dạng, nhiều chiều, nhạy cảm với các vấn đề chính trị- xã hội.  
Có thể thấy, thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng luôn được coi là rường cột của đất nước, tương lai của dân tộc và hạnh phúc của mỗi gia đình. Điều này đã được chứng minh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đặc biệt trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc, thanh niên, sinh viên luôn đóng vai trò nòng cốt, là lực lượng đông đảo góp phần đặc lực vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Lực lượng thanh niên, sinh viên trở thành lực lượng yêu nước tiêu biểu, tượng trưng đầy đủ cho lòng nồng nàn yêu nước của dân tộc ta.
Ngày nay, sinh viên chiếm một vị trí đặc biệt quan trong, là chủ nhân tương lai của đất nước, đi đầu tiên phong cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Đồng thời, họ là những tầng lớp tri thức trẻ trong tương lai, có vị trí kép trong cơ cấu xã hội. Một mặt, họ là một lực lượng xã hội đang hình thành và phát triển về tất cả các mặt nhân cách, đạo đức, tư tưởng, lối sống…Mặt khác, họ là nguồn dự trữ cơ bản, là nguồn nhân lực chất lượng cao để bổ sung vào đội ngũ tri thức, đội ngũ lao động chất lượng cao trong xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay và tương lai sau này.
Sinh viên có đội ngũ đông đảo, thành phần đa dạng. Hiện nay, Việt Nam có khoản 2, 5 triệu sinh viên đang theo học trong các  trường Đại học, cao đẳng, trung học trong cả nước. Trong đó chủ yếu tập trung ở các trường ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, số lượng sinh viên năm sau cao hơn năm trước, có những nơi, những trường có số lượng sinh viên tăng đột biến do thay đổi quy mô đào tạo, nhu cầu tuyển sinh…
Thành phần sinh viên cũng rất đa dạng về thành phần. Họ đến từ nhiều vùng miền của tổ quốc, từ nhiều dân tộc, tôn giáo khác nhau. Đồng thời họ là những người trẻ tuổi, có trí thức, có trình độ, ham học hỏi,thông minh, nhanh nhạy, có năng lực tiếp cận và sáng tạo với công nghệ mới tuy nhiên rất nhạy cảm với các vấn đề chính trị xã hội, dễ bị chuyển hóa, tác động, lôi kéo.
Sinh viên là những người trẻ tuổi (Đa số có tuổi đời từ 18-30). Tuy nhiên, tuổi chủ yếu còn trẻ, nhận thức các vấn đề chính trị, xã hội còn hạn chế cho nên tầng lớp sinh viên thường thiếu vốn sống, thiếu kinh nhiệm, thích tự do trong khuôn khổ. Mặt khác, họ rất nhanh nhạy, thông minh, ham học hỏi trong việc tiếp thu khoa học Công nghệ. Tuy nhiên, họ lại rất nhạy cảm trước các vấn đề chính trị - xã hội.
Hiện nay, đại đa số sinh viên Việt Nam có lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, có nhận thức chính trị tốt, tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận sinh viên có nhận thức chính trị kém, xa rời đạo đức, lý tưởng cách mạng, bị tác động với mặt trái kinh tế thị trường, có lối sông thực dụng, không có lý tưởng, coi trọng giá trị vật chất hơn tinh thần, hiếu danh, hiếu thắng, tôn sùng lối sống phương Tây, chủ nghĩa cá nhân…Tuy nhiên, một số sinh viên có biểu hiện xa rời đạo đức cách mạng, có lối sống lệch lạc, trái với thuần phong, mỹ tục của Việt Nam. Đặc biệt, nguy hiểm hơn, một số sinh viên bị sa sút về đạo đức nghiêm trọng, các tệ nạn như vi phạm pháp luật, cờ bạc, nghiện hút…trong sinh viên ngày càng tăng. Bên cạnh đó, một bộ phận sinh viên ít quan tâm về chính trị, tình hình đất nước và khu vực, làm ngơ trước những biến động của đất nước. Mặt khác, do tâm lý ngại học tập chính trị, các văn kiện của Đảng và Nhà nước cho nên nhận thức chính trị của họ còn hạn hẹp, ý thức cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn của các TLTĐ còn thấp.
Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt nam, thanh niên sinh viên là mục tiêu quan trọng hàng đầu để thay đổi, chuyển hóa, tác động, lôi kéo trở thành lực lượng “xung kích”, là “ngòi nổ” cho các hoạt động mít tinh, biểu tình, phá rối an ninh, bạo loạn, lật đổ.
Nằm trong chiến lược đó, âm mưu của các thế lực thù địch đối với sinh viên đó là: Tác động chuyển hóa về tư tưởng đối với sinh viên, đưa sinh viên vào các hoạt động chống đối, biểu tình, tham gia các tổ chức phản động; sử dụng số này như lực lượng châm ngòi cho cuộc đấu tranh đòi “tự do, dân chủ”, tạo dựng lực lượng đối lập về chính trị, dần dần thiết lập chế độ đa nguyên, đa đảng đối lập, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Mưu đồ của thế lực thù địch là xây dựng lực lượng dân chủ vào trong giới trẻ, nhất là sinh viên; xác định số này với các lực lượng khiếu kiện, cực đoan, tôn giáo là lực lượng nòng cốt khi xảy ra chính biến tại Việt Nam như các cuộc chính biến xảy ra ở Bắc Phi và Trung Đông thời gian qua.
Thực tế những năm vừa qua cho thấy, các thế lực thù địch đã tập dượt cho âm mưu ý đồ này bằng cách lợi dụng các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc để kêu gọi sinh viên, thử phản ứng của sinh viên với các vấn đề nhạy cảm về chính trị, xã hội. Mà tiêu biểu là tổ chức phản động lưu vong Việt Tân thời gian qua đã tăng cường phát triển cơ sở vào sinh viên, tăng cường hoạt động tác động, chuyển hóa, lôi kéo sinh viên vào các hoạt động chống phá.
Điển hình trong thời gian vừa qua, một số sinh viên Việt Nam có các biểu hiện chống đối, đi ngược lại ý chí, nguyện vọng của dân tộc. Điển hình như những cái tên như: Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Tiến Trung…đã tiến hành chống phá sâu sắc. Hơn ai hết, chúng ta hiểu được bản chất của các con rận chủ này là vì tiền, vì nhận thức non kém…để rồi thực hiện các hoạt động làm cho cả xã hội lên án, đào thải.Vì vậy, sinh viên Việt Nam cần cảnh giác, tích cực học tập, rèn luyện bản lĩnh, tinh thần yêu nước…để xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

A.C

70 nhận xét:

 1. thế hệ trẻ của nước ta là trụ cột, là nền móng cho tương lai của đất nước và các thế lực thù địch thì lại có những âm mưu hết sức bỉ ổi, đó là lợi dụng vào chính những thế hệ trẻ này, làm mất đi một phần móng quan trọng của đất nước! gần đây chúng ta cũng đã thấy được nhiều trường hợp như thế! bao nhiêu cái tên, cũng là người có học thức, ăn học đầy đủ, ấy thế mà lại có những hành động, những suy nghĩ, tư tưởng hết sức lệch lạc! cần phải có những nhận thức mới cho những con người này, đưa họ ra khỏi con đường lạc ấy!

  Trả lờiXóa
 2. đúng là gần đây đang có rất nhiều trường hợp giới trẻ bị bọn xấu dụ dỗ, lôi kéo làm những việc sai trái! gần đây nhất là Phương Uyên, vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường mà lại có những tư tưởng thối nát, không phù hợp với lứa tuổi, bị bọn xấu dùng tiền mua chuộc, dụ dỗ! đó là điều đáng buồn khi mà nếu là một người dân yêu nước thì lẽ ra Phương Uyên nên làm tốt nhiệm vụ học tập của mình! mong rằng các bạn trẻ sẽ có những nhận thức đúng đắn hơn về những vấn đề như thế này, cảnh giác cao độ với những bọn xấu, cũng như những âm mưu đen tối của chúng!

  Trả lờiXóa
 3. với những âm mưu đen tối và đầy thủ đoạn như vậy của các thế lực thù địch thì có lẽ hơn bao giờ hết chúng ta cần tới ý thức cảnh giác của giới trẻ, tầng lớp thanh niên, sinh viên, học sinh! bọn xấu đang lợi dụng rất nhiều vào tư tưởng và ý thức của một số bạn trẻ, qua đó chuyển hóa thành hành động phục vụ cho những âm mưu đen tối của chúng! cùng với đó, chúng ta cũng cần tuyên truyền sâu rộng hơn trong giới trẻ để mọi người có thái độ chính trị rõ ràng, vững vàng hơn nữa!

  Trả lờiXóa
 4. đất nước cần một lực lượng trẻ có trí tuệ tâm huyết để xây dựng đất nước, chính vì vậy lực lượng sinh viên trong xã hội chính là nguồn lực của dân tộc của đất nước. tương lai của đất nước được đặt trên vai đội ngũ thế hệ trẻ, chính vì vậy ngoài việc học tập để tích lũy cho mình những kiến thức cũng như kinh nghiệm bên cạnh đó cũng phải trau dồi đạo đức học hỏi những truyền thống quý báu của dân tộc mới có thể hoàn thành trách nhiệm với đất nước

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Sinh viên và thanh niên là lực lượng chính để xây dựng và phát triển đất nước, các thế lực xấu muốn thâu tóm Việt Nam đều đánh vào lực lượng này là chính. Vì vậy cần phải có những phương án, những chính sách tuyên truyền và giáo dục những mầm non của đất nước để họ hiểu được thế nào là đúng thế nào là sai .

   Xóa
 5. đất nước đang trong quá trình hội nhập quá trình thay đổi theo những định hướng mới đã được Đảng và nhà nước vạch ra kế hoạch. để thực hiện những thắng lới của đất nước rất cần những đóng góp của toàn bộ xã hội đặc biệt là đội ngũ sinh viên. vì đây chính là chủ nhân tương lai của xã hội và chính là lực lượng thực hiện các mục tiêu của đất nước. chính vì vậy sinh viên bên cạnh việc học tập tri thức còn phải tích lũy những kiến thức để trang bị những hành trang cần thiết nhất để có thể tiếp nhận xã hội

  Trả lờiXóa
 6. Chính vì sinh viên chiếm một vị trí đặc biệt quan trong, là chủ nhân tương lai của đất nước, đi đầu tiên phong cho sự nghiệp phát triển của đất nước. Đồng thời, họ là những tầng lớp tri thức trẻ trong tương lai, có vị trí kép trong cơ cấu xã hội cho nên bọn xấu kia mới tập trung đánh vào tư tưởng, lôi kéo thanh niên về phía chúng, biến thanh niên thành lực lượng chính trong sự phá hoại đất nước chúng ta đấy mọi người ạ. Tôi nghĩ thanh niên của chúng ta cần phải cận thận, hãy sống tích cực, đấu tranh với những quan điểm sai trái của chúng để chúng thấy thanh niên Việt Nam không thể để chúng thâu tóm, điều khiển.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lực lượng chính để xây dựng và phát triển đất nước là học sinh và sinh viên, họ là những người chủ của đất nước trong tương lai. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ chính là đối tượng mà những kẻ xấu lợi dụng cũng như tuyên truyền những điều xấu vào trong họ. Cần phải có những biện pháp giáo dục tuyên truyền cho họ nhận thấy được những điều này.

   Xóa
 7. Sinh viên Việt Nam chúng ta ngày nay có đủ tài trí lẫn sức lực để đề kháng lại với những luận điệu sai trái mà bọn phản bội tổ quốc đang cố để nhồi nhét vào cho thanh niên. Nối tiếp truyền thống hào hùng của dân tộc, cảm nhận được hơi thở hôm nay là do ông cha ta đã ngã xuống để mang lại cho con chau mai sau, thế hệ thanh niên hôm nay quyết tâm sẽ giữ vững quê cha đất tổ, quyết không bao giờ khuất phục trước kẻ thù nào cả, đấu tranh hết mình để bảo vệ toàn vẹn tổ quốc ta, giữ vững sự độc lập, tự do cho dân tộc.

  Trả lờiXóa
 8. Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Tiến Trung…là những ví dụ điển hình của những sinh viên có lối sống suy nghĩ đi ngược lại với đất nước dân tộc. Đó là những nhân vật tuy còn rất trẻ nhưng lại đóng góp tích cực cho công cuộc chống phá cách mạng Việt Nam. Hơn ai hết, chúng ta hiểu được bản chất của các con rận chủ này là vì tiền mà thôi.

  Trả lờiXóa
 9. Nhiều những bạn sinh viên đang quá sa đà, dễ dàng bị lôi kéo vào những tệ nạn xã hội. Đó là ảnh hưởng quá nhanh của công cuộc phát triển khoa học công nghệ cũng như sự hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới. Đang có quá nhiều những vấn đề được đặt ra cho thế hệ kế cận tương lai của đất nước mà chúng ta cần phải quan tâm.

  Trả lờiXóa
 10. bọn xấu đang lợi dụng rất nhiều vào tư tưởng và ý thức của một số bạn trẻ, qua đó chuyển hóa thành hành động phục vụ cho những âm mưu đen tối của chúng.Tôi nghĩ thanh niên của chúng ta cần phải cận thận, hãy sống tích cực, đấu tranh với những quan điểm sai trái của chúng để chúng thấy thanh niên Việt Nam không thể để chúng thâu tóm, điều khiển.

  Trả lờiXóa
 11. Thanh niên là trụ cột cho đất nước, ngày nay thế hệ trẻ được sống trong hòa bình, có điều kiện học hành phát triển toàn diện là nhờ công lao của ông cha ta đi trước. Chúng ta cần phải sống sao cho xứng đáng với sự hi sinh của bao anh hung dân tộc. Chúng ta sống trong thời đại mới cần phải hăng say lao động, chịu khó học hỏi tiếp thu cái mới để tiến bộ hơn. Đất nước ta đang trên đà hội nhập cần những thanh niên hiểu năng động thì mới có thể bắt kịp với các nước trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 12. Thế hệ trẻ chúng ta cần phải học tập và lao động năng nổ hơn, thay vì mất thời gian với những việc vô bổ như là ngồi online facebook cả ngày, mê mẫn với phim Hàn, thì hãy ra ngoài hít thở cuộc sống, tham gia nhiều hoạt động xã hội, còn bao hoàn cảnh khó khăn đang cần giúp đỡ, đất nước ta đang trên đà hội nhập cần có những thanh niên sống có lí tưởng thì đất nước ta mới có thể sánh bước với các nước trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 13. Có nhiều người lợi dụng sự nông nổi của tuổi trẻ để công kích dụ dỗ thanh niên làm những việc chống phá cách mạng, có một số thanh niên trẻ tuổi kém hiểu biết bị bọn chúng lợi dụng mà không hề hay biết. Thế hệ trẻ chúng ta cần phải nhận thức đúng đắn về đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước để không bị bọn rận chủ xuyên tạc, phản ánh sai sự thật về Đảng và Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 14. chúng đã và đang lợi dụng, khai thác tình trạng quan liêu, tham nhũng, tình trạng vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân của một bộ phận cán bộ công chức, lợi dụng mâu thuẫn xã hội, lợi dụng những vấn đề phức tạp trong tôn giáo, dân tộc thiểu số, lợi dụng những thiếu sót yếu kém trong việc ban hành và thực hiện các chính sách có liên quan đến các tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ, học sinh , sinh viên và các chính sách liên quan đến tôn giáo, dân tộc, nông nghiệp, nông thôn...để kích động các hoạt động chống đối dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền.

  Trả lờiXóa
 15. Mỹ và các nước phương Tây tìm cách thức đẩy Việt Nam mở rộng các quyền tự do cá nhân,tự do tôn giáo, dân tộc, tự do ngôn luận, bày tỏ chính kiến, yêu cầu ta giảm bớt sự kiểm soát của nhà nước đối với kinh tế, nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam phát triển. Mỹ và các nước thù địch bên ngoài gia tăng sức ép với ta trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao và kinh tế, thương mại, đặc biệt tăng cường lợi dụng chiêu bài “tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền” để răn đe, gây sức ép với hy vọng Việt Nam sẽ từng bước thay đổi tiến tới ủng hộ và đi theo quỹ đạo của Mỹ.

  Trả lờiXóa
 16. Hiện nay, trước những luận điệu của các thế lực thù địch hay của những “nhà dân chủ” hô hào đỏi cải cách, đa nguyên, đa đảng, đòi chia rẽ dân tộc…, hay có những kẻ quay lưng lại với các đồng chí một thời để “tôn thờ những gì đã đốt cháy” trước kia…Tất cả những điều đó, họ đã quên mất rằng, từ xưa đến nay sự ổn định chính trị, sự phát triển từng bước của đất nước sau giải phóng năm 1975 có được là nhờ nhân dân ta vấn tiếp tục đoàn kết chặt chẽ cùng nhau. Chính vì vậy, cho nên những công dân khôn ngoan và đứng đắn nhất của đất nước đều mong ước, cầu nguyện, nỗ lực hoạt động để cho nhân dân đoàn kết lại. Vậy nhà những “nhà cải cách”, “nhà dân chủ”, “nhà đấu tranh vì công lý”…cho rằng con đường mà chúng ta đang đi đã sai lầm, và rằng chúng ta cần “cải tổ”, “ly khai” và rằng muốn được an toàn và hạnh phúc thì chớ nên tìm trong sự đoàn kết mà nên đi tìm trong sự chia rẽ quốc gia thành những Nhà nước nhỏ như Vương quốc Mông vùng Tây Bắc, Nhà nước Dega ở Tây Nguyên, Vương quốc Chăm ở vùng Nam Bộ…. và rằng muốn “cải tổ” nền chính trị Việt Nam thì cần phá hoại từ trong ra, tạo ra cuộc diện “diễn biến hòa bình”…từ sự phá hoại đoàn kết trong Đảng, Nhà nước

  Trả lờiXóa
 17. Tôi cảm thấy tự hào vô cùng mỗi khi nghĩ được xem lại những thước phim lịch sử về cuộc cách mạng trường chinh của quân và dân Việt Nam để giành được độc lập. Sự độc lập này không phải do các mảnh đất xa nhau, biệt lập nhau tạo nên mà nước Việt Nam độc lập ngày nay có được là nhờ 2.000 năm dựng nước và giữ nước để có được. Đây là mảnh đất nối liền cùng nhau, phì nhiêu, bao la, là quốc gia của những người Việt Nam hòa bình. Thiên nhiên đã ban tặng cho quốc gia này những vùng đất với địa khí hậu, địa môi trường khác nhau, mỗi nơi có một đặc điểm văn hóa, phong tục khác nhau nhưng lại chung những hệ thống sông ngòi để cho nhân dân tiện bề lập nghiệp. Biển cả bao vây bờ cõi nước ta một dải hình chữ S như có dụng ý thắt chặt các vùng đất, hệ thống sông ngòi khơi nguồn để tạo các khu vực giao thương.
  Một dân tộc thống nhất, đoàn kết đã đồng tâm cộng lực sát cánh đấu tranh trong các cuộc chiến lâu dài để xây dựng đất nước và sau cùng, đã cùng nhau kiến tạo lại tự do và độc lập cho đất nước. Những tình cảm đoàn kết từ tước đến nay vẫn bao trùm tất cả mọi tầng lớp, mọi giai cấp của dân tộc chúng ta.
  Trong khi Đảng, Nhà nước tạo ra sự ổn định chính trị mang lại hòa bình cho nhân dân, cùng với đó là quyết tâm cải cách để phát triển nền kinh tế, xã hội dân chủ, công bằng hơn thì tại sao lại có những người toan tính làm sụt giảm giá trị của đoàn kết? dụng ý của họ là gì? Những mục đích tốt của họ là gì? Tôi tin, nhân dân Việt Nam đã có những nhận định đúng đắn, hiểu được giá trị của đoàn kết qua những chặng đường lịch sử.

  Trả lờiXóa
 18. Đất nước VIệt NAm luôn là một, toàn thể nhân dân ta nguyện một lòng đóng góp cho đất nước quê hương. Và ngày nay với tinh thần đoan fkeets đó nhân dân ta đã gặt hái được nhiều thành công nổi bật, đặc biệt là vấn đề quyền con người. Nhưng đáng buồn thay hiện nay có một số người lại chấp nhận bán rẻ lương tâm đạo đức của mình cho các thế lực thù địch, có các hoạt động chống phá cách mạng ta

  Trả lờiXóa
 19. Suốt 82 năm qua, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân cả nước, tuổi trẻ Việt Nam luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách mang lại nhiều vinh quang cho Tổ quốc, cho dân tộc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

  Trả lờiXóa
 20. 82 năm qua, Đảng ta luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt tới thế hệ trẻ nói chung, thanh niên Việt Nam nói riêng. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng, quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng lao động chủ yếu trên các lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sự sáng tạo. Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng CNXH… Chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước”. Đặc biệt, tại Đại hội XI, Đảng không những đánh giá cao vai trò, sự đóng góp to lớn của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, mà cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của công tác đoàn và phong trào thanh niên. Điều đó cho thấy, Đảng ta luôn đánh giá cao vị trí, vai trò và sự đóng góp to lớn của thanh niên nói chung, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 21. rước những bước phát triển mới của xã hội, trước thực trạng một bộ phận người trẻ tuổi lười lao động, ngại học tập, phấn đấu, thích hưởng thụ, chạy theo lối sống thực dụng; xa rời mục tiêu lý tưởng phấn đấu, vi phạm đạo đức, thậm chí còn có những biểu hiện đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, thì những nội dung được Trung ương Đoàn xác định ở trên là những đòi hỏi mang tính cấp bách. Nhiều vấn đề đang đặt ra, nhưng vấn đề cốt lõi nhất, bản chất nhất là nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh, hình thành lối sống vì cộng đồng, vì xã hội, vì Tổ quốc Việt Nam XHCN giàu mạnh và phát triển cho thanh niên có ý nghĩa quyết định.

  Trả lờiXóa
 22. Thanh niên ,đoàn viên của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là lực lượng nòng cốt ,nắm giữ tương lai của đất nước.Những đoàn viên nguyện học tập ,phấn đấu rèn luyện thật tốt để sau này có thể tiếp bước cha anh ,xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

  Trả lờiXóa
 23. Thanh niên Việt Nam luôn luôn trung thành với sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm lực lượng nòng cốt, phấn đấu thật tốt để trở thành những đảng viên xuất sắc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Tiếp bước cha anh, bảo vệ và xây dựng đất nước

  Trả lờiXóa
 24. Lực lượng thanh niên là nòng cốt của đất nước, họ có sức lực và sự sáng tạo để có thể làm bất cứ việc gì. Tuy nhiên trong giới trẻ hiện nay một bộ phận không nhỏ lại xa vào những tệ nạn xã hội rất nguy hiểm như nghiện game và các chất kích thích

  Trả lờiXóa
 25. thanh niên là lực lượng đông đảo! là lực lượng tiếp cận với nền khoa học mới và tiên tiến, lực lượng đảm bảo cho sự phát triển vững chắc trong tương lai! bắt kịp với các nước phát triển khác! nói cách khác thanh niên là lực lượng nòng cốt cho tương lai, gánh vác tương lai và vận mệnh của đất nước!

  Trả lờiXóa
 26. Thanh niên Việt Nam yêu nước đang từng ngày từng giờ góp sức lực của mình bảo vệ quốc gia dân tộc, chống lại những kẻ thù xâm lược trên mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa tư tưởng. Bên canh đó cũng có một vài nhóm trẻ chưa nhận thức được điều đó vẫn đang đắm mình trong sự ăn chơi nhảy múa.

  Trả lờiXóa
 27. Bài viết rất hay, cảm ơn chủ bài viết. Tuổi trẻ ngày nay phải thật sự sáng suốt tránh bị thế lực thù địch lợi dụng
  kỹ năng mềm dành cho sinh viên tại TPHCM
  ky nang mem danh cho sinh vien tai TPHCM

  Trả lờiXóa
 28. Thanh niên Việt Nam là trụ cột của đất nước, thanh niên Việt Nam là lực lượng đông đảo trong quần chúng nhân dân,đa số đều có lòng yêu nước sâu sắc, trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch thì thanh niên là thành phần chính mà các thế lực thù địch muốn tác động chuyển hóa tư tưởng để hướng thanh niên theo hướng tư bản chống lại nhà nước ta. Sinh viên thanh niên cần có cái nhìn nhận đúng đắn để không bị lợi dụng lôi kéo làm những chuyện xấu.

  Trả lờiXóa
 29. Sinh viên Việt Nam, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng nòng cốt để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Hiện nay trong chiến lược diễn biến hòa bình, sinh viên là đối tượng tác động chính của chúng để hướng lái họ theo mưu đồ xấu xa của chúng. VÌ vậy ngay từ bây giờ những thế hệ trẻ bây giờ cần có cái nhìn nhận đúng đắn về chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch để không bị lợi dụng , lôi kéo vào những việc là xấu xa của chúng.

  Trả lờiXóa
 30. Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đang được chúng tiến hành rất tích cực. Mục tiêu tác động chủ yếu của chúng là học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ của đất nước, là tương lai của đất nước. Mục đích của chúng là hướng lái thế hệ trẻ theo ý muốn của chúng để từng bước lật đổ Đảng và Nhà nước ta. Đã có không ít sinh viên đã bị chúng tác động chuyển hóa. Chính vì vậy cần có những biện pháp nhằm đánh thức ý thức cảnh giác của thế hệ trẻ để họ không bị tác động bởi những mưu đồ của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 31. thanh niên, học sinh sinh viên là lực lượng đông đảo trong quần chúng nhân dân, là chủ nhân tương lai của đất nước, là tầng lớp chính mà các thế lực thù địch lôi kéo, dụ dỗ chống phá nhà nước ta. Đã có rất nhiều thanh niên, sinh viên bị chúng lôi kéo dẫn đến những hành động sai lầm nghiên trọng. Vì vậy cần có những biện pháp để giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu để không tin theo luận điệu của thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 32. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 33. Việc những kẻ rận chủ lợi dụng việc sinh viên hồng Kông đi biểu tình chúng xuyên tạc kích động thế hệ sinh viên nước ta. Các bạn sinh viên nước ta cần phải cảnh giác với các âm mưu của bọn rận chủ và các thế lực thù địch của nước ta bọn chúng dùng rất nhiều chiêu bài để lôi kéo các bạn sinh viên

  Trả lờiXóa
 34. Thế hệ sinh viên nước ta là những chủ nhân tương lai của đất nước các bạn cần cố gắng trau dồi tri thức khi còn ngồi trên ghế nhà trường các bạn hãy cảnh giác trước các âm mưu của thế lực thù địch đang có âm mưu để chống phá đất nước ta. Các bạn sinh viên nước ta hãy cố gắng để đất nước ngày càng phát triển

  Trả lờiXóa
 35. Trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế có rất nhiều khó khăn và thách thức đối với đất nước ta . Những bạn sinh viên là những chủ nhân tương lai của đất nước các bạn cần phải phát huy vai trò của mình và khả năng sáng tạo để giúp ích cho sự phát triển của đất nước ta trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế

  Trả lờiXóa
 36. Lực lượng thanh niên sinh viên là những chủ nhân tương lai của đất nước gần đây có những chuyện đáng buồn xảy ra trong thế hệ thanh thiếu niên đó là một số thanh niên và các bạn sinh viên đã bị các thế lực thù địch và những tổ chức phản động chúng lừa gạt dụ dỗ và các bạn đã tiếp tay cho những kẻ xấu xa đó

  Trả lờiXóa
 37. Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, là một lực lượng quan trọng trong sản xuất và phát triển đất nước. Nhưng thanh niên cũng là những người dễ bị lay động, dễ bị lợi ích trước mắt làm lu mờ, đây cũng là lý do chính mà những kẻ xấu thường hay kính động tầng lớp thanh niên tham gia vào hoạt động của chúng. Là thanh niên chúng ta hãy và phải có cái nhìn tỉnh táo, suy nghĩ chín chắn trước mọi hành động và việc làm của mình.

  Trả lờiXóa
 38. Sinh viên luông là lực lượng tiên phong trong mọi phong trào, là mầm những nhà lãnh đạo tương lai của đất nước. Tất cả những điều quan trong đó đều được những kẻ xấu nhận ra và chúng luôn muốn hướng suy nghĩ của những người trẻ tuổi này theo hướng của chúng đề ra. Thực sự gì cần có những hành động để không để giới trẻ bị lôi kéo được.

  Trả lờiXóa
 39. Trong năm vừa qua đã có rất nhiều vụ việc liên đến giới trẻ mà nó trực tiếp ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội của nhiều địa bàn. Do nhiều bạn trẻ chưa có cái nhìn đúng đắn về tinh hình hiện tại và bị nhiều kẻ xâu lợi dụng mua chuộc thực hiện những hành vi sai trái, gây nguy hiểm cho người xung quanh.

  Trả lờiXóa
 40. Thanh niên Việt Nam là lực lượng nòng cốt để xây dựng và bảo vệ đất nước. Với nhiệt huyết tuổi trẻ cùng với sự đam mê, sáng tạo thế hệ này có thể tạo ra một tương lai tươi đẹp cho đất nước, tuy nhiên nếu không tỉnh táo sẽ dẫn đến nhưng hệ quả trái chiều. Các bạn trẻ hãy luôn tỉnh táo để không bị xúi giục đi vào con đường sai trái.

  Trả lờiXóa
 41. Yêu nước và hành động thế nào mới là yêu nước là vấn đề đặt ra cho các bạn sinh viên trẻ hiện nay, hãy luôn tỉnh táo để không bị lôi kéo, xúi giục vào các cuộc biểu tình giống như cuộc biểu tình về biển đảo vừa qua, vô tình chính mình lại trở thành nạn nhân cho những kẻ xấu lợi dụng.

  Trả lờiXóa
 42. Đất nước cần một lực lượng trẻ có trí tuệ tâm huyết để xây dựng đất nước, chính vì vậy lực lượng sinh viên trong xã hội chính là nguồn lực của dân tộc của đất nước. tương lai của đất nước được đặt trên vai đội ngũ thế hệ trẻ, chính vì vậy ngoài việc học tập để tích lũy cho mình những kiến thức cũng như kinh nghiệm bên cạnh đó cũng phải trau dồi đạo đức học hỏi những truyền thống quý báu của dân tộc mới có thể hoàn thành trách nhiệm với đất nước. Phải tuyên truyền để ngoài các bạn sinh viên, cả các thành phần khác trong xã hội có hiểu biết và nhận thức đúng đắn về chính trị, không để các thế lực thù địch lợi dụng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng vậy, điều quan trọng nhất của Đảng ta và đất nước ta hiện nay là phải tuyên truyền sâu rộng sao cho lực lượng thanh niên, thế hệ trẻ ngày nay biết được lịch sử hào hùng của dân tộc, những thành quả tự hào của cách mạng dân tộc, của các thế hệ cha anh để giáo dục họ tiếp bước những thế hệ đó. Đồng thời cũng giúp thế hệ trẻ tỉnh táo nhận thức được những luận điệu xảo trá của những thế lực phản động chống phá tiêm nhiễm vào đầu họ những tư tưởng phản động, phản cách mạng.

   Xóa
 43. Trước tình hình chính trị phức tạp hiện nay, khi mà các thế lực thù địch luôn rình mò, đợi cơ hội, thời cơ chống phá đất nước thi Sinh viên Việt Nam cần cảnh giác, tích cực học tập, rèn luyện bản lĩnh, tinh thần yêu nước…để xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, là một lực lượng quan trọng trong sản xuất và phát triển đất nước. Nhưng thanh niên cũng là những người dễ bị lay động, dễ bị lợi ích trước mắt làm lu mờ, đây cũng là lý do chính mà những kẻ xấu thường hay kính động tầng lớp thanh niên tham gia vào hoạt động của chúng. Là thanh niên chúng ta hãy và phải có cái nhìn tỉnh táo, suy nghĩ chín chắn trước mọi hành động và việc làm của mình.

   Xóa
 44. Rõ ràng thì thực trạng một thành phần thanh niên hiện nay không chăm lo học hành, phát triển bản thân mà có lối sống buông thả là điều đáng quan ngại, và một phần trong số đó trở thành đối tượng cho các phần tử chống phá lợi dụng mua chuộc. Điều này đáng báo động, vì trên bao giờ hết, đây là tương lai của quốc gia, nên rất cần sự quan tâm hơn nữa của cộng động, gia đình và xã hội

  Trả lờiXóa
 45. Rõ ràng thì thực trạng một thành phần thanh niên hiện nay không chăm lo học hành, phát triển bản thân mà có lối sống buông thả là điều đáng quan ngại, và một phần trong số đó trở thành đối tượng cho các phần tử chống phá lợi dụng mua chuộc. Điều này đáng báo động, vì trên bao giờ hết, đây là tương lai của quốc gia, nên rất cần sự quan tâm hơn nữa của cộng động, gia đình và xã hội

  Trả lờiXóa
 46. Học sinh, sinh viên là những lớp người kế cận của dân tộc, họ năng nổ tham gia các hoạt động xã hội, nhưng cũng vì là lớp người kế cận và là lớp người còn khá non nớt về nhận thức chính trị, xã hội còn chưa đầy đủ nên tầng lớp này trở thành mục tiêu tiếp cận, tấn công mãnh liệt của các thế lực thù địch, chúng tin rằng với việc chuyển hóa được tầng lớp học sinh sinh viên thì chỉ trong một thời gian nữa việc chuyển hóa được cả đất nước là việc không khó.

  Trả lờiXóa
 47. lập trường vững vàng, bản lĩnh, kiên định thì không lo, chỉ sợ một điều là tư tưởng thực dụng, hám lợi của một bộ phận giới trẻ

  Trả lờiXóa
 48. bọn rận chủ luôn tìm mọi cách để lôi kéo thế hệ trẻ tham gia các phong trào tổ chức của chúng vì những người trẻ tuổi nhận thức các vấn đề chính trị, xã hội còn hạn chế, lại vốn tò mò thích khám pha những cái mới do vậy dễ dàng tiếp cận và lôi kéo họ. chúng ta cần phải tích cực tuyên truyền, tăng cường hiểu biết về chính trị cho thế hệ trẻ cho họ hiểu âm mưu thủ đoạn của kẻ thù để tránh bị lôi kéo vào các phong trào, tổ chức

  Trả lờiXóa
 49. bọn rận chủ luôn tìm mọi cách để lôi kéo thế hệ trẻ tham gia các phong trào tổ chức của chúng vì những người trẻ tuổi nhận thức các vấn đề chính trị, xã hội còn hạn chế, lại vốn tò mò thích khám pha những cái mới do vậy dễ dàng tiếp cận và lôi kéo họ. chúng ta cần phải tích cực tuyên truyền, tăng cường hiểu biết về chính trị cho thế hệ trẻ cho họ hiểu âm mưu thủ đoạn của kẻ thù để tránh bị lôi kéo vào các phong trào, tổ chức

  Trả lờiXóa
 50. Sinh viên, thế hệ trẻ ngày nay là lực lượng quan trọng nhất sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong tương lai. Nhiệt huyết của các em là có, nhưng chính vì còn trẻ, suy nghĩ còn chưa đủ chín chắn và hiểu biết nên các em chính là những đối tượng dễ bị lợi dụng, lôi kéo vào những cạm bẫy, âm mưu lừa phỉnh của những thế lực phản động, chống đối. Vì vậy, thế hệ trẻ, sinh viên Việt Nam không chỉ cần sự nhiệt huyết, sôi nổi của tuổi trẻ, các em cũng cần phải có một cái đầu tỉnh táo, tự trang bị những hiểu biết cho mình và kiên định với con đường đang đi, mục tiêu đã chọn.

  Trả lờiXóa
 51. Hoàng tiều phu23:37, 27/12/2015

  Trong thời gian vừa qua, một số sinh viên Việt Nam có các biểu hiện chống đối, đi ngược lại ý chí, nguyện vọng của dân tộc. Điển hình như những cái tên như: Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Tiến Trung…đã tiến hành chống phá sâu sắc. Hơn ai hết, chúng ta hiểu được bản chất của các con rận chủ này là vì tiền, vì nhận thức non kém…để rồi thực hiện các hoạt động làm cho cả xã hội lên án, đào thải.Vì vậy, sinh viên Việt Nam cần cảnh giác, tích cực học tập, rèn luyện bản lĩnh, tinh thần yêu nước…để xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 52. Đất nước đang trong quá trình hội nhập quá trình thay đổi theo những định hướng mới đã được Đảng và nhà nước vạch ra kế hoạch. để thực hiện những thắng lới của đất nước rất cần những đóng góp của toàn bộ xã hội đặc biệt là đội ngũ sinh viên. vì đây chính là chủ nhân tương lai của xã hội và chính là lực lượng thực hiện các mục tiêu của đất nước. chính vì vậy sinh viên bên cạnh việc học tập tri thức còn phải tích lũy những kiến thức để trang bị những hành trang cần thiết nhất để có thể tiếp nhận xã hội

  Trả lờiXóa
 53. sinh viên nói riêng và thanh niên Việt Nam nói chung là thế hệ tương lai của đất nước và là rường cột của nước nhà. đây là thế hệ có điều kiện thuận lợi lớn trong việc tiếp thu các tinh hoa văn hóa của nhân loại. tuy nhiên, trong những năm gần đân, một số tổ chức đã lợi dụng tầng lớp thanh niên có những hành vi vi phạm pháp luật. thanh niên luôn khát khao cống hiến xây dựng đất nước nhưng vô tình đó cũng là yếu tố mà kẻ địch có thể lợi dụng.

  Trả lờiXóa
 54. Học sinh, sinh viên Việt Nam chính là những chủ nhân tương lai của đất nước. Chính vì vậy, các thế lực thù địch, đặc biệt là đám Rận đang tìm mọi cách để đầu độc tư tưởng vào một bộ phận ko nhỏ số học sinh, sinh viên. Mong rằng, các lực lượng chức năng, các phương tiện truyền thông làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, phổ biến rộng rãi những âm mưu và thủ đoạn mà đám Rận chủ, hoặc là các thế lực xấu đang tìm cách để tác động, làm tha hóa thế hệ trẻ các bạn sinh viên Việt Nam. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị để các em phòng tránh và đấu tranh phản bác lại bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 55. Học sinh, sinh viên Việt Nam chính là những chủ nhân tương lai của đất nước. Chính vì vậy, các thế lực thù địch, đặc biệt là đám Rận đang tìm mọi cách để đầu độc tư tưởng vào một bộ phận ko nhỏ số học sinh, sinh viên. Mong rằng, các lực lượng chức năng, các phương tiện truyền thông làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, phổ biến rộng rãi những âm mưu và thủ đoạn mà đám Rận chủ, hoặc là các thế lực xấu đang tìm cách để tác động, làm tha hóa thế hệ trẻ các bạn sinh viên Việt Nam. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị để các em phòng tránh và đấu tranh phản bác lại bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 56. thế hệ trẻ của nước ta là trụ cột, là nền móng cho tương lai của đất nước và các thế lực thù địch thì lại có những âm mưu hết sức bỉ ổi, đó là lợi dụng vào chính những thế hệ trẻ này, làm mất đi một phần móng quan trọng của đất nước! gần đây chúng ta cũng đã thấy được nhiều trường hợp như thế! bao nhiêu cái tên, cũng là người có học thức, ăn học đầy đủ, ấy thế mà lại có những hành động, những suy nghĩ, tư tưởng hết sức lệch lạc! cần phải có những nhận thức mới cho những con người này, đưa họ ra khỏi con đường lạc ấy!

  Trả lờiXóa
 57. có một nhà chính trị gia người mỹ đã nói rằng: muốn tiêu diệt cộng sản hãy tập trung vào thế hệ thứ ba. bởi vậy, Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt nam, thanh niên sinh viên là mục tiêu quan trọng hàng đầu để thay đổi, chuyển hóa, tác động, lôi kéo trở thành lực lượng “xung kích”, là “ngòi nổ” cho các hoạt động mít tinh, biểu tình, phá rối an ninh, bạo loạn, lật đổ.
  Nằm trong chiến lược đó, âm mưu của các thế lực thù địch đối với sinh viên đó là: Tác động chuyển hóa về tư tưởng đối với sinh viên, đưa sinh viên vào các hoạt động chống đối, biểu tình, tham gia các tổ chức phản động; sử dụng số này như lực lượng châm ngòi cho cuộc đấu tranh đòi “tự do, dân chủ”, tạo dựng lực lượng đối lập về chính trị, dần dần thiết lập chế độ đa nguyên, đa đảng đối lập, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. vì vậy, sinh viên Việt Nam cần cảnh giác, tích cực học tập, rèn luyện bản lĩnh, tinh thần yêu nước…để xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 58. Sinh viên Việt Nam chúng ta đang là những người có học thức có nhận thức tuy nhiên hành động còn đang bồng bột một cách của những người trẻ. Vì thế lợi dụng sơ hở này mà bọn kền kền đã nắm bắt được để sử dụng sinh viên trong việc thực hiện các âm mưu phá hoại đất nước. Vì thế sinh viên Việt Nam vần phải tìm hiểu thông tin, cập nhật nhưng âm mưu phương thức của đám xã hội dân sự để không mắc phải vòng vây của của kẻ địch

  Trả lờiXóa
 59. Sở hữu hai siêu phẩm mới công nghệ đi lại
  xe điện gấp siêu nhỏ

  xe điện bánh to
  mới nhất năm 2016

  Trả lờiXóa
 60. Bọn thù địch tập trung vào bộ phận giới trẻ Việt Nam vì đây là bộ phận năng dộng sáng tạo, dễ tiếp thu cái mới và chính là chủ nhân tương lai của đất nước. Không chỉ làm tha hóa giới trẻ Việt Nam bằng lối sống phương Tây, chúng còn tuyên truyền nhiều luận điệu xuyên tạc lịch sử, phong tục tập quán dân tộc. Nếu không có sự giáo dục đào tạo tốt thì một bộ phận giới trẻ Việt Nam sẽ bị lệch lạc về tư tưởng.

  Trả lờiXóa
 61. Tuổi trẻ mà dễ nóng nảy bồng bộc, không điều khiển được hành động của mình. Đó sẽ là một lợi thế, ưu điểm cũng như rất thuận lợi cho các đối tượng xấu tuyên truyền lợi dụng, cuối cùng sử dụng sinh viên giống như một công cụ hòng thực hiện những mục đích đen tối của bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 62. Mưu đồ của thế lực thù địch là xây dựng lực lượng dân chủ vào trong giới trẻ, nhất là sinh viên; xác định số này với các lực lượng khiếu kiện, cực đoan, tôn giáo là lực lượng nòng cốt khi xảy ra chính biến tại Việt Nam như các cuộc chính biến xảy ra ở Bắc Phi và Trung Đông thời gian qua.

  Trả lờiXóa
 63. kẻ thù của chúng ta rất thâm hiểm chúng dùng thế hệ tương lai của chúng ta để lôi kéo về với nhận thức, tư tưởng của chúng nhằm lợi dụng để tiến tới xóa bỏ chế độ nhà nước nơi mà họ đã trưởng thành từ chính nó

  Trả lờiXóa
 64. Sinh viên Việt Nam - thế hệ tương lai của đất nước. Vì vậy, không những không đượcloại trừ khỏi mục chủ thể mà các thế lực thù địch nhắm tới mà còn được các thế lực thù địch quan tâm, tập trung nhất. Và âm mưu của các thế lực thù địch đối với sinh viên đó là: Tác động chuyển hóa về tư tưởng đối với sinh viên, đưa sinh viên vào các hoạt động chống đối, biểu tình, tham gia các tổ chức phản động; sử dụng số này như lực lượng châm ngòi cho cuộc đấu tranh đòi “tự do, dân chủ”, tạo dựng lực lượng đối lập về chính trị, dần dần thiết lập chế độ đa nguyên, đa đảng đối lập, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 65. Sinh viên là một bộ phận của thanh niên Việt Nam, là lực lượng chính trị, xã hội quan trọng, có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Họ là đại diện cho tuổi trẻ, đại diện cho nguồn trí tuệ tương lai của Đảng, Nhà nước và của cả dân tộc. các thế lực thù địch luôn hướng tới lực lượng đông đảo này để làm triêu trò phản động cho chúng. do vậy sinh viên chúng ta cần nâng cao cảnh giác.

  Trả lờiXóa

| Copyright © 2013 Non sông Việt Nam
Mọi trích dẫn từ blog xin vui lòng ghi rõ nguồn " Blog Kênh Việt Nam"